Kontakts ar cilvēkiem un cilvēku interesēs

Individuāli pielāgoti pakalpojumi klienta tuvumā

Efektīvi lēmumu pieņemšanas procesi, īsi piegādes termiņi un tuvums klienta atrašanās vietai ir mūsu pakalpojumu veiksmes noslēpums. Pateicoties vairāk nekā 400 specializētajiem pārstāvjiem un produktu lietojuma tehniķiem visā Eiropā, „Remmers” ir radījis blīvāko tīklu, kas nodrošina iespēju saņemt kompetentas konsultācijas uz vietas.

Šīm servisa komandām ir ilggadēja pieredze, un tās ir īpaši apmācītas atbilstoši tirgus un klientu vajadzībām. Gan saskarsmē ar amatniekiem un projektētājiem, gan tehniskā atbalsta un konkrētu objektu īstenošanas jomā mēs ticam sadarbībai starp cilvēkiem un meklējam ilgtermiņa partnerību tepat līdzās. Tā ietvaros mēs sniedzam visaptverošas konsultācijas arī par produktu izmantošanu, konceptuālo plānošanu, likumiem un noteikumiem, tehnoloģiskajām inovācijām un jaunākajām dizaina tendencēm.

Tehniskās konsultācijas:

• klientu praktiska konsultēšana objektā uz vietas
• tūlītēja palīdzība pa tālruni

„Remmers” specializētā plānošana

• projektēšanas inženieru pakalpojumu (jo īpaši lieliem objektiem un pieminekļu uzturēšanai)
• sazarots specializēto zināšanu tīkls
• individuāli pielāgoti kopējie risinājumi

Būves stāvokļa izpēte / laboratorijas analīzes

• sākotnējā parametru noteikšana optimālai remonta koncepcijai
• mērījumu veikšana objektā