Ilgtspējīga domāšana un rīcība

Mēs uzņemamies īpašu atbildību par apkārtējās vides saglabāšanu, un ikviens, kurš pie mums strādā, dod savu ieguldījumu šīs atbildības īstenošanā. Mūsu uzņēmuma ilgtspējīguma veicināšana un stiprināšana mums nav tikai tukšs sauklis, bet veido pamatu konkrētu mērķu izvirzīšanai visās jomās. Jo īpaši mēs vēlamies līdz 2025. gadam vēl vairāk uzlabot izejvielu un energoresursu izmantošanas efektivitāti mūsu uzņēmumā, vienlaikus nezaudējot veiktspēju un kvalitāti. Mūsu produktu sortimenta ziņā mēs ieviesīsim un nostabilizēsim tirgū jaunu produktu kvalitāti, kas atbilst visaugstākajām ekoloģijas un patērētāju aizsardzības prasībām. Savus sasniegumus, ejot pa šo ceļu, mēs turpmāk atspoguļosim ikgadējos pārskatos.

Vidējam ģimenes uzņēmumam, par kādu ir veidots „Remmers”, plānveidīga un caurskatāmi vadīta uzņēmuma ilgtspējīguma uzlabošana ir viens no centrālajiem mērķiem, kas ir stingri nostiprināts arī mūsu uzņēmuma koncepcijā.

„Remmers” ieviestās Integrētās pārvaldības sistēmas ietvaros mēs savus pastāvīgos uzlabojumus jau vairāk nekā 20 gadu garumā ik gadu uzdodam pārbaudīt neatkarīgiem, atzītiem auditoriem.

Integrētās pārvaldības sistēmas stūrakmeņi

Pastāvīgs kvalitātes, vides aizsardzības un darba aizsardzības jomas uzlabošanas process – sertificēts jau vairāk nekā 25 gadus!

• 1993. gads: kvalitātes pārvaldības sertifikācija saskaņā ar ISO 9001 atsevišķām ražošanas
   daļām
• 1994. gads: kvalitātes pārvaldības sertifikācija saskaņā ar ISO 9001 visam uzņēmumam
• 1996. gads: vides pārvaldības sistēmas sertifikācija saskaņā ar EMAS III ražotnei
   Bāddībenē
• 1997. gads: vides pārvaldības sistēmas sertifikācija saskaņā ar EMAS III visam
   uzņēmumam
• 2000. gads: vides pārvaldības sistēmas sertifikācija saskaņā ar ISO 14001 visam
   uzņēmumam
• 2005. gads: drošības, veselības un darba aizsardzības pārvaldības sistēmas sertifikācija
   (OHSAS / BS 18001)

Kvalitāte

Kvalitāte uzņēmumam „Remmers” nav nejaušība, bet gan komandas darba, kompetences un rūpības rezultāts. Neviena produkcijas partija nepamet rūpnīcu, iekams nav pārbaudīta krustām un šķērsām. Klienti kļūst arvien prasīgāki, un tādas kļūst arī produkcijas pārbaudes. Tā ietvaros galvenais nav ar aizvien darbietilpīgāku korekciju palīdzību sasniegt mērķi, kurš kļūst aizvien mazāks, bet gluži otrādi:

jo mazāk ir nepieciešams koriģēt, jo labāk tas ietekmē nemainīgi augstas produktu kvalitātes nodrošināšanu. To ir iespējams sasniegt tikai ar nevainojamu saspēli visu iesaistīto starpā. Arī tādēļ mūsu koncepcija tiek kvalitatīvi „noapaļota”, produktu realizācijai piesaistot efektīvu tīklu, kuru veido specializēti konsultanti, kas cieši sadarbojas ar rūpniecību, celtniecību un DIY jomu jeb tiem, kuri būvē paši.