Izmantošanas noteikumi

Šajā tīmekļvietnē SIA Remmers Baltica piedāvā vispārīgu informāciju saviem klientiem un citiem interesentiem. Tīmekļvietne nav paredzēta izmantošanai valstīs, kurās tās satura pieejamība vai aplūkošana nav atļauta. Katram tīmekļvietnes lietotājam pirms tās atvēršanas pašam uz savu atbildību ir jānoskaidro varbūtējie ierobežojumi un tie jāievēro. Šīs tīmekļvietnes saturs nav uzskatāms ne par reklāmu, ne līgumattiecību piedāvājumu, ne cita veida ieteikumiem. Šīs tīmekļvietnes satura sagatavošana un piedāvāšana, kā arī aplūkošana nerada nekādas līgumattiecības starp SIA Remmers Baltica un tās lietotāju.<br />Ir atļauta atsevišķu lapu satura lejupielādēšana, kā arī pagaidu saglabāšana datorā vai attēlošana ekrānā. Turpretī šīs tīmekļvietnes satura pavairošanai, pastāvīgai glabāšanai vai pārsūtīšanai ir nepieciešama SIA Remmers Baltica atļauja.