• Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast

  Preces Nr. 693411

  Epoxy BS 2000 Fast

  Krāsas tonis: Gaiši pelēks/Lichtgrau | 6934

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.36 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 2000 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.09 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 900 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.25 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 360 mPa s

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_244
  • AW_GR_242

  Īpašības

  • Water-based
  • Lieliska saķere ar daudzām pamatnēm
  • Ūdens tvaiku caurlaidošs
  • Bez plastifikatoriem, bez nonilfenola un alkilfenola
  • Pilnībā noreaģētā stāvoklī fizioloģiski nekaitīgs
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Pamatnēm jābūt sasniegušām līdzsvara mitruma saturu, un lietošanas laikā tām jābūt aizsargātām arī pret mitruma iedarbību aizmugurē.

    Betonsmaks. 6 M-% mitrums

    Cementa javamax. 6 M-% mitrums

    Anhidrīta klonsmaks. 0,3 M-% mitrums

    Magnezīta klons2 - 4 M-% Mitrums

    Anhidrīta un magnezīta kloniem obligāti jāizvairās no mitruma iekļūšanas no būvelementiem vai augsnes.

    Principā anhidrīta un magnezīta kloniem ieteicams izmantot ūdens tvaiku caurlaidošas sistēmas.

    Keramikas segumiem, veciem pārklājumiem, izlīdzināšanas masām un iekštelpās ieklātam lietajam asfaltam (AS-IC 10) ir jāpārbauda to pārklāšanas spēja, proti, jāizveido parauga laukumi.

   • Sagatavošana

    Sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas tā, lai tiktu izpildītas iepriekš uzskaitītās prasības.

    Ar Remmers PCC sistēmām vai ar Remmers EP javām aizklājiet pamatnē virsmas defektus un caurumus.

  • Pagatavošana
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    ZBK_B_110

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

    Stipri uzsūcošām pamatnēm produktam nepieciešamības gadījumā jāpievieno līdz 10 M-% ūdens.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 12 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 30 min
   • Augstākas temperatūras saīsina, zemākas temperatūras, īpaši saistībā ar augstu mitruma līmeni, parasti pagarina norādītos laikus.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 9 months
   • Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā un aizsargātā no sals vietā vismaz 9 mēnešus.

  • Lietojuma piemēri
   • Gruntējums

    Lieciet materiālu bagātīgi uz virsmas. Ar piemērotiem līdzekļiem, piem., ar gumijas slotu, izdaliet un pēc tam atkārtoti pārrullējiet ar epoksīda rullīti tā, lai pamatnes virsmas poras būtu pilnībā piepildītas.

    Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.

  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Gruntējumam vienmēr jāaizpilda poras! Tas var palielināt patēriņa daudzumus. Var būt nepieciešams otrs gruntējums.

    Neuzsūcošām vai viegli hidrofobām pamatnēm noteiktos apstākļos var rasties pārklāšanas traucējumi. Šādā gadījumā ir nepieciešamas vēl otrs slānis.

    Dzīvotspējas laika beigas nav atpazīstamas pēc viskozitātes vai temperatūras paaugstināšanās. Tāpēc jāievēro maks. apstrādes laiks.

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).