• Funcosil AG

  Preces Nr. 065505

  Funcosil AG

  Produkta specifikācijas

  Izskats colourless, liquid
  Blīvums (20 °C) 0,8
  Aizdegšanās temperatūra > 61
  Iztecēšanas laiks s DIN 2 kausā 46
  Aktīvās vielas pamats Fluorine-containing acrylic copolymer
  Nesēja materiāls Dearomatized hydrocarbons

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls indoors
  • AW_I_31
  • Netīrumu piesaistīšanas un aļģu augšanas tendenču samazināšana
  • AW_I_11

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Eļļu, taukus un netīrumus atgrūdoša
  • Ūdeni atgrūdoša
  • Ūdens tvaiku caurlaidīgas vielas
  • Sārmu izturīgs
  • EG_I_19
  • Satur šķīdinātājus
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai

    U1_I_5

   • Sagatavošana

    Pirms tam novērsiet ēkas defektus, piemērams, plaisas, saplaisājušus savienojumus, nepareizus savienojumus, kāpjošu higroskopisku mitrumu.

    Nepieciešamie saudzīgie tīrīšanas pasākumi, piem., apsmidzinot ar aukstu vai siltu ūdeni vai veicot tvaika tīrīšanu. Stipriem netīrumiem izmantojiet rotec saudzējošās strūklas tehnoloģiju vai Remmers tīrīšanas līdzekļus [piemēram, netīrumu noņemšanas līdzeklis (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • VA1_I_4

    Virsmas, kuras nepieļauj izsmidzināšanu, apstrādājiet ar labi samērcētu suku vai veltnīti.

    VA1_I_5

    VA1_I_11

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

    Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

    1 stundas laikā noņemiet lieko impregnēšanas līdzekli ar šķīdinātāju V 101.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / Low pressure spraying
   • Darba rīkiem jābūt sausiem un tīriem.

    Pēc lietošanas un pirms ilgstošiem pārtraukumiem notīriet ierīces ar atšķaidītāju V 101.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

    Atvērta trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.

  • Patēriņš
   • Total application/absorption rate 100 ml - 1000 ml Total / m²
   • Nosakiet precīzu impregnēšanas līdzekļa patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma (1-2 m²).

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    H_I_2

    Ir jāpārliecinās, ka ūdens nevar nokļūt aiz hidrofobās zonas.

    Nav piemērots uz materiāliem, kas ir jutīgi uz šķīdināšanas līdzekļiem, piemēram, polistirols vai bitumens.

    Priekšnosacījums optimālam impregnēšanas rezultātem ir impregnēšanas līdzekļa uzsūkšana. Tā ir atkarīga no attiecīgā materiāla poru tilpuma un mitruma pakāpes.

    Ja ir sāļi, kas kaitīgi būvmateriālam, veiciet kvantitatīvu sāls analīzi.

    Augsta kaitīgā sāls koncentrācija var izraisīt nopietnus struktūras bojājumus, ko nevar novērst ar impregnēšanu.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.