• Epoxy UV 100 New
 • Epoxy UV 100 New
 • Epoxy UV 100 New
 • Epoxy UV 100 New
 • Epoxy UV 100 New
 • Epoxy UV 100 New
  • Epoxy UV 100 New
  • Epoxy UV 100 New
  • Epoxy UV 100 New
  • Epoxy UV 100 New
  • Epoxy UV 100 New
  • Epoxy UV 100 New

  Preces Nr. 634403

  Epoxy UV 100

  Maz dzeltējoši, caurspīdīgi epoksīda sveķi

  Produkta specifikācijas

  Piegādes stāvoklī

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1,12 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 750 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1,01 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 450 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1,08 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 615 mPa s

  Minētās vērtības ir tipiskas produkta īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • Saistviela dekoratīviem akmens segumiem
  • Nobeiguma hermetizējums dekoratīviem klājumiem
  • Fiksācijas slānis piesātināti kaisītiem pārslu klājumiem
  • Caurspīdīgs pārklājums
  • Sistēmas sastāvdaļa TÜV PROFICERT iekštelpu izstrādājumu sertificētās sistēmās (707106482-1)

  Īpašības

  • Minimāla dzeltēšanas tendence
  • Mehāniski izturīgs
  • Bez plastifikatoriem, bez nonilfenola un alkilfenola
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatnei

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Obligāti jāizmanto Remmers Epoxy gruntis vai Epoxy grunts špaktele.

    Sīkāka informācija ir atrodama attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.

  • Preparation
   • Mixing ratio comp. A 66.6 : comp. B 33.4
   • Mixing time 3 min
   • Combination container

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 12 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 30 min
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Līdzināšanas ķelle, zobotā ķelle, tapu skrāpis, epoksīda rullītis, adatu veltnis, maisīšanas ierīce vai piespiedu maisītājs

   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / uzglabāšanas ilgums
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši (komp. A) vai vismaz 24 mēneši (komp. B).

  • Patēriņš
   • Skatīt pielietošanas piemērus

  • Application examples
   • Epoxy mortar

    1 : 12,5 pēc masas daļām pildīto materiālu izdala, blīvē un līdzina ar līdzināšanas ķelli.

    Uz katru slāņa biezuma mm:
    apm. 0,16 kg/m² saistvielas un 2,0 kg/m² Ceramix 20/30

   • Transparent coating

    Materiālu uzklāj uz sagatavotā, piemērotā Remmers pārklājuma un izdala ar piemērotiem līdzekļiem, piemēram, zoboto ķelli vai tapu skrāpi.

    Pēc tam pielabojiet ar adatu veltni (metāla).

    Pēc sacietēšanas hermetizē, piemēram, ar PUR Top M Plus.

    Alternatīvām pamatnēm vai sistēmas sastāvdaļām ir jāpārbauda to piemērotība.

    apm. 1,5 kg/m² saistvielas

   • Fixation for flakes

    Lieciet materiālu uz sagatavotās virsmas, uzklājiet ar piemērotu gumijas slotu vai līdzināšanas ķelli un pēc tam krusteniski pierullējiet ar epoksīda rullīti.

    Gludu segumu panākšanai materiālu nepieciešamības gadījumā uzklāj vairākos slāņos. Pēc sacietēšanas uzklāj piemērotu hermetizācijas līdzekli.

    apm. 0,3 kg/m² saistvielas (atkarībā no kaisāmā materiāla)

   • Head seal

    Lieciet materiālu uz sagatavotās virsmas, uzklājiet ar piemērotu gumijas slotu vai līdzināšanas ķelli un pēc tam krusteniski pierullējiet ar epoksīda rullīti.

    apm. 0,5 - 0,7 kg/m² saistvielas (atkarībā no kaisāmā materiāla)

  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Apstrādājiet blakusesošas virsmas ar tāda paša partijas numura materiālu, jo pretējā gadījumā var rasties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

    Transportlīdzekļi ar metāla un poliamīda riepām, kā arī dinamiska punktveida slodze var palielināt nodilumu.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    Zemas temperatūras izstrādes laikā var samazināt ūdensizturību. Pārklājumu virsmām ar attiecīgu ūdens slodzi var veikt, ja gaisa un objekta temperatūra ir augstāka par 12 °C .

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    UV noturību var uzlabot, izmantojot piemērotu hermetizācijas līdzekli.

    Nav piemērots izmantošanai ārpus telpām.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Utilizācijas norāde
   • Lielākas produkta atliekas jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi jānodod depozīta sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība / noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).