• Antihygro

  Preces Nr. 061605

  Antihygro

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) approx. 1.0 g/cm³
  Krāsa clear
  Smarža neutral
  Aktīvo vielu saturs 0.2 mol/l

  Minētās vērtības ir tipiskas produkta īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • AW_NK_1
  • AW_NK_2

  Īpašības

  • EG_NK_20
  • EG_NK_19
  • EG_NK_9
  • EG_NK_10
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatnei

    U1_I_6

   • Sagatavošana

    Nepieciešamajiem tīrīšanas pasākumiem jābūt pēc iespējas maigākiem, piem. izsmidzinot ar aukstu vai karstu ūdeni vai ar tvaika tīrīšanu; noturīgiem netīrumiem, jālieto vislabāk rotec mīkstās strūklas metode vai Remmers tīrīšanas līdzekļi [z. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 8 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • Izmantojot plūdes procesu, uzklājiet impregnēšanas līdzekli bez spiediena (izvairieties no izsmidzināšanas) tā, lai 30–50 cm gara šķidra plēve notek uz būvmateriāla virsmas.
    Pārpludiniet horizontāli no augšas līdz apakšai un nekavējoties veiciet atkārtotu operāciju ar plakanu suku.
    Atkārtojiet procesu vairākas reizes (vismaz divas reizes) (mitru mitrā stāvoklī), līdz vairs nevar noteikt impregnēšanas līdzekļa absorbciju.

    Virsmas, kuras nepieļauj izsmidzināšanu, apstrādājiet ar labi samērcētu suku vai veltnīti.

  • Izstrādes norādes
   • Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / Low pressure spraying
   • Darba rīkiem jābūt sausiem un tīriem.

    Pēc lietošanas un pirms ilgstošiem darba pārtraukumiem notīriet ierīces ar ūdeni.

    Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

  • Uzglabāšana / uzglabāšanas ilgums
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

    Izlietot atvērtu trauku, cik ātru vien iespējams.

  • Patēriņš
   • Depending on the application / m²
   • Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Priekšnosacījums optimālam impregnēšanas rezultātem ir impregnēšanas līdzekļa uzsūkšana. Tā ir atkarīga no attiecīgā materiāla poru tilpuma un mitruma pakāpes.

    U1_I_5

    U1_NK_2

  • Utilizācijas norāde
   • Lielākas produkta atliekas jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi jānodod depozīta sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība / noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.