• Aqua IG-15-Imprägniergrund IT
 • Aqua IG-15 Impregnation Primer IT
  • Aqua IG-15-Imprägniergrund IT
  • Aqua IG-15 Impregnation Primer IT

  Preces Nr. 714501

  Aqua IG-15-Imprägniergrund IT

  Šķidriemm koksnes aizsarglīdzekļiem, kura pamatā ir ūdens, ir profilaktiska iedarbība pret zilumu, pūšanas, kukaiņiem un termītiem

  Krāsu tonis: bezkrāsaina | 7145

  Bīstamības norādījumi

  • Biocīdos produktus izmantojiet piesardzīgi. Pirms izmantošanas vienmēr izlasiet norādes uz etiķetes un informāciju par izstrādājumu!

  Produkta specifikācijas

  Piegādes stāvoklī

  Saistviela Linsēklu eļļas polimērs
  Blīvums (20 °C) Apt. 1,008 g/cm³
  Smarža Raksturīgs

  Minētās vērtības ir tipiskas produkta īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Kokmateriāli ārpus telpām
  • Kokmateriāli, kas nesaskaras ar zemi, saskaņā ar DIN EN 335-1, GK 2 un 3
  • Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
  • Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēģi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
  • Statiski spriegoti komponenti zem jumta (piemēram, jumta kopnes)
  • Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
  • Pirmapstrāde zem caurspīdīgām un necaurspīdīgām krāsošanas kārtām

  Īpašības

  • Water-based
  • Profilaktiska aizsardzība pret koksni izbalējošām sēnītēm (zilumu), koksni iznīcinošām sēnēm (puvi), kukaiņiem un termītiem
  • Samazina traipu veidošānu saistībā ar krāsainiem gruntējumiem
  • Impregnēta koksne ir piemērota visiem pārkrāsojumiem
  • Ekonomisks zemā pielietojuma līmeņa dēļ
  • Ātri žūstošs
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatnei

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

    Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

   • Sagatavošana

    Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

    Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

    Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Brush
   • Application requirements

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz 30° C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Krāsot.

    Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

    Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.

    H_HB_26

    Koksnēm, kurām ir daudz sastāvdaļu, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia, sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas. Tādējādi uz gaišas krāsas mūrējuma vai apmetuma varētu veidoties krāsojums.

   • Žāvēšana

    Pārstrādājams: apm. pēc 4 stundām

    Praktiskā vērtība pie 20 °C un 65 % relatīvā gaisa mitruma.

    Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

   • Thinning

    Gatava lietošanai

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Brush
   • Akrila saru suka, virsmas suka

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

  • Uzglabāšana / uzglabāšanas ilgums
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

  • Patēriņš
   • Total application/absorption rate 100 ml Total / m²
   • 100 ml/m²: Lietošana pret sēnītēm, kukaiņiem un termītiem

  • Vispārīgas norādes
   • H_BZ_1

    Produkts tika novērtēts saskaņā ar Biocīdo produktu regulu (ES) Nr. 528/2012 un apstiprināts Federālajā darba drošības un veselības aizsardzības institūtā (BAuA). Šis apstiprinājums aizstāj iepriekšējo vispārējo Vācijas būvniecības tehnoloģijas institūta (DIBt) būvinspekcijas atļauju.

  • Utilizācijas norāde
   • Lielākas produkta atliekas jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi jānodod depozīta sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

    Atkritumu kods 03 02 02* hlororganiskie koksnes konservanti

  • Drošība / noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.