• Induline SW-900 IT

  Preces Nr. 378120

  Induline SW-900 IT

  Impregnējums uz ūdens bāzes aizsardzībai pret puvi, zilēšanu, kukaiņiem un termītiem

  Krāsu tonis: bezkrāsaina | 3781

  Bīstamības norādījumi

  • Biocīdos produktus izmantojiet piesardzīgi. Pirms izmantošanas vienmēr izlasiet norādes uz etiķetes un informāciju par izstrādājumu!

  Produkta specifikācijas

  Piegādes stāvoklī

  Saistviela Linsēklu eļļa - polimērs
  Blīvums (20 °C) Apt. 1,008 g/cm³
  Smarža Raksturīgs

  Minētās vērtības ir tipiskas produkta īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Kokmateriāli ārpus telpām
  • Skujkoki un lapu koki
  • Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
  • Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēģi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
  • Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
  • Statiski spriegoti komponenti zem jumta (piemēram, jumta kopnes)
  • Kokmateriāli, kas nesaskaras ar zemi, saskaņā ar DIN EN 335-1, GK 2 un 3
  • Sertificēts koksnes aizsardzības līdzeklis saskaņā ar DIN 68800-3

  Īpašības

  • Water-based
  • Profilaktiska aizsardzība pret koksni izbalējošām sēnītēm (zilumu), koksni iznīcinošām sēnēm (puvi), kukaiņiem un termītiem
  • Nodrošina mitruma aizsardzību, īpaši gala koksnes zonā
  • Samazina traipu veidošānu saistībā ar krāsainiem gruntējumiem
  • 1. slīpēšanas ciklā paceļ šķiedras un ļauj tās noņemt
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatnei

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

    Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Application requirements

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz 30° C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Kvalificēti profesionāli uzņēmumi: pārklāšana, iegremdēšana, pārliešana, smidzināšana tikai noslēgtās iekārtās.

    Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

    Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.

    H_HB_26

    Ja viskozitāte palielinās (piemēram, iztvaikošanas dēļ), jāsabalansē ar ūdeni (mērķa viskozitāte: aptuveni 45 s DIN 2 mm piltuvē vai aptuveni 22-24 s ISO 3 mm piltuvē).

    Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

   • Žāvēšana

    Pārkrāsojama: apt. pēc 4 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)

    Var pārstrādāt ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm
    (20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 - 40 °C)/ 20 minūtes dzesēšanas fāze)

    Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

   • Thinning

    Ja viskozitāte palielinās (piem., iztvaikošanas dēļ), tā jākompensē ar ūdeni.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Sukas, iegremdēšanas baseini, laistīšanas sistēmas, smidzināšanas sistēmas

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

  • Uzglabāšana / uzglabāšanas ilgums
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

  • Patēriņš
   • Total application/absorption rate 100 ml Total / m²
   • 100 ml/m²: Lietošana pret sēnītēm, kukaiņiem un termītiem

  • Vispārīgas norādes
   • H_BZ_1

    Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

  • Utilizācijas norāde
   • Lielākas produkta atliekas jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi jānodod depozīta sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

    Atkritumu kods 03 02 02* hlororganiskie koksnes konservanti

  • Drošība / noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.