• PUR CL-240 Colour Varnish

  Preces Nr. 200301

  PUR CL-240-Colorlack

  Ugunsdroša, gaismas izturīga, 2K krāsas laka ar lielu segspēju

  Spīduma pakāpe
  Krāsas tonis:
  Balts alumīnijs/Weißaluminium (RAL 9006) | 2003
  Krāsas tonis: Balts alumīnijs/Weißaluminium (RAL 9006) | 2003
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāts
  Blīvums (20 °C) apt. 1,21 g/cm³
  Smarža Raksturīgs
  Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4) apt. 37

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Koksne un koksnes materiāli
  • Augstas kvalitātes mēbeles
  • Virtuves un vannas istabas mēbeles
  • Kuģu interjeri
  • Veikalu un izstāžu būvniecība
  • Kā stikla laka (saistībā ar PUR GLA-820)
  • Kā metāla pārklājums (savienojumā ar UMA-824)

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Ļoti laba necaurredzamība
  • Lieliska saliešana
  • Apstrādei arī uz vertikālām virsmām
  • Ļoti laba izturība pret ķīmiskām vielām
  • Izturīgs pret karstu ūdeni un ūdens tvaikiem
  • EG_HB_174
  • EG_HB_173
  • Gaismizturīgs
  • Patīkama haptika
  • Nesatur aromātiskas vielas
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes mitrums: 8 - 12 %

   • Sagatavošana

    Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

    Kosnes slīpēšanu veikt ar P 100 - 180.

    Plates slīpēšanau veikt ar 180 - 320.

    Pildvielas slīpēšanu veikt ar 240 - 320.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18°C līdz maks. +25°C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Izsmidzināšana.

    Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-3 bar.

    Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens:
    80 - 120 bar.

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.

    Tieši pirms turpmākajām darbībām veikt slīpēšanu (P 240 - 320).

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    Lai sasniegtu neierobežotu stiprību pret gredzena skrāpējumiem, mēs iesakām krāsot ar piemērotām, gaismas izturīgām caurspīdīgām lakām.

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram pēc 40 minūtēm
    Pārkrāsojama: apt. pēc 2 stundām
    Sakraujama: pēc žūšanas naktī

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Gatavs apstrādei, ja nepieciešams, atšķaidiet ar V-890, V-897 vai V-893.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix smidzinātāji, izsmidzinātājs ar kausu

   • GR_AAF_1

    Darba instrumentu tīrīšana ar mazgāšanas atšķaidītāju WV-891 vai ar atšķaidītāju V-890.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 100 - 120 ml / m² per layer applied
   • 100 - 120 ml/m² uz vienu darba soli

  • Vispārīgas norādes
   • DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:

    šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

    Lai saglabātu virsmas vērtību, mēs iesakām regulāru tīrīšanu un kopšanu ar kokvilnas audumu bez plūksnām. Lūdzu, izmantojiet kopšanas līdzekļus, kas nesatur šķīdinātājus un silikonu.

    Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapa.

    H_HB_33

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.