• Aqua PL-413-Parkettlack
 • Aqua PL-413-Parkettlack
  • Aqua PL-413-Parkettlack
  • Aqua PL-413-Parkettlack

  Preces Nr. 237605

  Aqua PL-413-Parkettlack

  Bezkrāsaina vienkomponentu blīvējuma laka apstrādei ar veltnīti

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 2376

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāta/ Pu dispersija
  Blīvums (20 °C) apt. 1,04 g/cm³
  Smarža Ar vieglu smaržu
  Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4) apt. 25

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • for wood floors
  • For professional users only
  • Koksne iekštelpās
  • Nodiltām koka pamatnēm dzīvojamā telpā
  • Dzīvojamā un komerciālā zona (piemēram, parkets, kāpnes, grīdas dēļi)

  Īpašības

  • Water-based
  • Noturīgs pret nodilumu un skrāpējumiem
  • Lieliska kontrasta izcelšana
  • Ļoti laba ūdens izturība
  • Laba plūsma uz horizontālām virsmām
  • EG_HB_154
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes mitrums: 8-12 %

   • Sagatavošana

    Kosnes slīpēšanu veikt ar P 100 - 180.

    Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

    Noņemiet sveķu kabatas.

  • Izstrāde
   • Shake before use
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18°C līdz maks. +25°C

   • Pirms lietošanas sakratīt.

    Krāsojiet ar otu vai rullīti.

    Pēc žūšanas tajā pašā dienā veiciet vēl vienu darba operāciju.

    Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas (P 180 - 320) uzklājiet virsējo slāni.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
    Pārkrāsojama: apm. pēc 4 stundām
    Pilna slodze: pēc apm. 7 dienām

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Gatavs apstrādei, ja nepieciešams, atšķaidiet ar maks. 5% ūdens.
    Lakas un cietinātāja maisījums, ja nepieciešams, atšķaidiet ar maks. 10% ūdens.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller
   • Blīvējošais veltnītis ar mikrošķiedras apvalku ar apm. 8–12 mm plūksnām, akrila ota

   • GR_V_A_1

    Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 100 - 120 ml / m² per layer applied
   • 100 - 120 ml/m² uz vienu darba operāciju

  • Vispārīgas norādes
   • DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:

    šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

    Vibrējošām vai bez bīdes pretestības līmētām koka grīdām, kā arī uz apsildāmām grīdām pastāv šuvju savienojumu bojāšanas risks, jo ūdeņainiem blīvējumiem ir tendence līmēties sānos. Mēs iesakām gruntēt šos ar parketa gruntējumu Aqua MSV-403.

    Pārklājot gatavās lakotās koka detaļas, izmantojiet gaisa caurlaidīgus materiālus.

    Ja nepieciešams, reizi nedēļā pārslaukiet grīdu ar mitru lupatu, kas samitrināta ar kopšanas līdzekli lakotām grīdām.

    Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapa.

    Ievērojiet "Slēgto grīdu un kāpņu kopšanas norādījumus".

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.