Preces Nr. 070713

  Façade Cream 25 [basic]

  Hidrofobizējošs impregnēšanas līdzeklis krēma veidā

  Produkta specifikācijas

  Izskats / krāsas tonis Pienains, balts, krēma veida
  Blīvums (20 °C) Apm. 0,83 kg/l
  Aizdegšanās temperatūra > 61
  Aktīvās vielas pamats Silāns/siloksāns
  Aktīvo vielu saturs Apm. 25 M.-%
  Nesēja materiāls Dearomatizēti ogļūdeņraži / ūdens

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • Impregnēšanas līdzeklis minerālām pamatnēm
  • Aizsardzība fasādēm no lietus
  • Netīrumu piesaistīšanas un aļģu augšanas tendenču samazināšana
  • Poraini, minerāli būvmateriāli āra zonā
  • Aizsardzība pret lietusgāzēm pie vēlāk veiktas dobumu izolācijas un iekštelpu izolācijas
  • Nav piemērots uz materiāliem, kas ir jutīgi uz šķīdināšanas līdzekļiem, piemēram, polistirols vai bitumens.

  Īpašības

  • Ūdeni atgrūdoša
  • Ūdens tvaiku caurlaidošs
  • Uzlabo izturību pret salu/atkausēšanas sāļiem
  • UV-izturīgs
  • Viegli, precīzi uzklājams bez zudumiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai

   • Sagatavošana

    Pirms tam novērsiet ēkas defektus, piemērams, plaisas, saplaisājušus savienojumus, nepareizus savienojumus, kāpjošu higroskopisku mitrumu.

    Pamatnei jābūt brīvai no bioloģiskā piesārņojuma, piemēram, sūnām, aļģēm un pelējuma.

    Nepieciešamie saudzīgie tīrīšanas pasākumi, piem., apsmidzinot ar aukstu vai siltu ūdeni vai veicot tvaika tīrīšanu. Stipriem netīrumiem izmantojiet rotec saudzējošās strūklas tehnoloģiju vai Remmers tīrīšanas līdzekļus [piemēram, netīrumu noņemšanas līdzeklis (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By roller
   • Materiālu neatšākidītā veidā uzklāj ar rullīti.

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

    Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By roller
   • Aitas vilnas rullītīs ar garu plūksnu

   • Darba rīkiem jābūt sausiem un tīriem.

    Pēc lietošanas un pirms ilgstošiem darba pārtraukumiem notīriet ierīces ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • Atkarībā no porainības apm. 150 - 200 ml/m²
    Impregnēšanas līdzekļa patēriņš ir jānosaka uz pietiekami liela (1-2 m²) parauga laukuma.

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Ir jāpārliecinās, ka ūdens nevar nokļūt aiz hidrofobās zonas.

    Ja ir sāļi, kas kaitīgi būvmateriālam, veiciet kvantitatīvu sāls analīzi.

    Augsta kaitīgā sāls koncentrācija var izraisīt nopietnus struktūras bojājumus, ko nevar novērst ar impregnēšanu.

    Priekšnosacījums optimālam impregnēšanas rezultātem ir impregnēšanas līdzekļa uzsūkšana. Tā ir atkarīga no attiecīgā materiāla poru tilpuma un mitruma pakāpes.

    Efektivitātes pārbaude:
    Minerālo būvmateriālu ūdens absorbciju var noteikt ar prof. Karstena Funcosil testa plāksni vai ar Funcosil testa mēģeni (Funcosil fasādes testa komplekts, art. nr. 4954).
    Veiciet efektivitātes pārbaudi ne agrāk kā 6 nedēļas pēc uzklāšanas.

    Pamatnes, kurām piemīt ļoti zema uzsūktspēja, un izteikti strukturētas virsmas pirms tam ir jāapstrādā ar šķidru impregnēšanas līdzekli.

    Dabīgajiem karbonāta akmeņiem nepieciešama efektivitātes pārbaude.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.