Subterranean garage with markings©

Autostāvvietu sistēmas

Virsmas aizsardzības sistēmas ar plašu lietojumu un dizaina iespējām

Ilgtermiņa risinājums visos līmeņos

Mūsdienu autostāvvietām ir jābūt nepārtraukti un ilgstoši darba kārtībā, lai to lietošana būtu garantēta vairākus gadu desmitus. Ikdienas ietekmes, piemēram, termiskās, ķīmiskās un mehāniskās slodzes, rezultātā stāvvietas un braucamās virsmas autostāvvietās ir ļoti noslogotas, ar laiku nodilst un beigu beigās tiek sabojātas. Slodze rodas tostarp ūdens un ziemā kausēšanas sāls sanešanas rezultātā. Arī transportlīdzekļi ar izplūdes gāzēm īpaši palielina CO₂ koncentrāciju. Turklāt braukšana pa betona grīdām rada svārstības, kuru rezultātā rodas sīkas plaisas. Tas savukārt veicina to, ka kaitīgās vielas var labāk iekļūt un ātrāk sabojāt stiegrojuma tēraudu un betonu.

Šim ekstrēmajam lietojumam piedāvājam pārbaudītas un ilgstoši sevi pierādījušas virsmas aizsardzības sistēmas. Uzņēmuma Remmers sistēmas var izmantot ne tikai jaunbūvju, bet arī tieši sanācijas un remonta jomā, kas bieži ir ilgtermiņa sistēmas risinājums betona nesošās konstrukcijas aizsardzībai. Tādēļ piedāvājam ne tikai sertificētu izstrādājumu, bet arī analizēšanu un konsultācijas remonta projektam, lai koncepcija būtu ilgtermiņa risinājums visos līmeņos.

Nacionālas un starptautiskas atsauksmes pierāda Remmers virsmas aizsardzības sistēmu ilgmūžību.

Deck OS 8 classic

Virsmas atbilstoši DIN EN 1504-2/DIN V 18026

Deck OS 8 WD-LE

Ūdens tvaiku caurlaidīgs pārklājums

Pārklājums kā izolācijas slānis ar augstu plaisu nosegšanas spēju zem aizsardzības un sedzošajiem slāņiem virsmām, pa kurām staigā un brauc atbilstoši DAfStb, TL/TP-BEL-B3

Pārklājums kā izolācijas slānis ar augstu plaisu nosegšanas spēju zem aizsardzības un sedzošajiem slāņiem virsmām, pa kurām staigā un brauc atbilstoši DAfStb, TL/TP-BEL-B3

Deck OS 14

Pārklājums ar paaugstinātu dinamisko plaisu nosegšanas spēju virsmām, pa kurām staigā un brauc atbilstoši DIN EN 1504-2 un DAfStb

Raupjuma dziļuma noteikšanas komplekts

Bieži autostāvvietu jomā pēc pamatnes iepriekšējās apstrādes netiek ņemts vērā, ka saskaņā ar remonta vadlīnijām ir jānosaka grīdas vidējais raupjuma dziļums. Neievērošanas rezultātā nevar sasniegt nepieciešamo slāņa biezumu attiecīgajai virsmas aizsardzības sistēmai.

Lai to nepieļautu, esam izstrādājuši raupjuma dziļuma noteikšanas komplektu, ar kuru vienkārši var noteikt, cik papildu materiāla ir nepieciešams, lai izlīdzinātu raupjuma dziļumu.

Skatieties paši!

Autostāvvietu sistēmas

Atrasti 12 produkti
 

Skats:

Preces Nr. 638101

Pigmentēts, zīdaini spīdīgs blīvējums uz ūdens bāzes

Preces Nr. 637101

Pigmentēts, matēts blīvējums uz ūdens bāzes

Preces Nr. 618611

Pigmentēts pārklājums un/vai galvas blīvējums