©

Svarīgi

Pasākumi, kas ir jāveic pelējuma izraisītu bojājumu gadījumā

Pirms pelējuma sanācijas vienmēr ir jānoskaidro un jānovērš cēloņi, kuru dēļ ir radusies pelējuma invāzija. Bojājumu gadījumā veicamie pasākumi tiek iedalīti īslaicīgos un ilgtermiņa pasākumos.

Īslaicīgi pasākumi

Ja nav iespējams uzreiz sākt sanācijas pasākumus, skartās vietas pagaidām ir jāapstrādā/jādezinficē, pēc iespējas nesaceļot putekļus. Arī šiem pagaidu pasākumiem ir jāievēro vispārīgie drošības pasākumi atbilstoši Rīkojumam par bioloģiskajām vielām (BioStoffVerordnung)!

Ilgtermiņa pasākumi

Cēloņu likvidēšana, kas ir izraisījusi pelējuma sēnes augšanu, ir priekšnosacījums veiksmīgai sanācijai. Jānovērš konstrukcijas bojājumi un telpas lietotājiem ir jāpaskaidro, kā turpmāk var novērst pelējuma sēnītes augšanu.

Kāds ir pelējuma augšanas iemesls?

Pelējuma augšanas iemesls lielākoties ir paaugstināts mitruma saturs attiecīgajā būvmateriālā vai uz tā virsmas. Līdztekus “mitrām sienām” ar nepietiekamu aizsardzību pret spēcīgām lietusgāzēm vai “kāpjošu” mitrumu cēlonis bieži vien ir nepietiekams veco ēku siltumizolācijas pakāpe, kur vienlaicīgi tiek samazināts gaisa apmaiņas līmenis konstrukcijas izmaiņu dēļ. Bieži tiek montēti jauni logi, neuzlabojot ārsienu izolāciju. Tādējādi gaisa mitrums var kāpt pa sienas virsmu un izraisīt pelējuma sēnītes augšanu. Nav pat nepieciešama kondensāta veidošanās, pietiek jau ar apm. 70% gaisa mitruma.

Higiēna un darba drošība

Iepirkuma sākumā pasūtītājam ir jāveic izmeklējumi saistībā ar paredzamajām vai pastāvošajām bioloģiski aktīvajām vielām (skatīt Rīkojumu par bioloģiskajām vielām). Plānojot būvniecības laiku, ir jāņem vērā nēsāšanas laika ierobežojumi atbilstoši arodbiedrības noteikumiem “Elpceļu aizsarglīdzekļu lietošana” (BGR 190). Pirms darbu sākšanas iesakām piesaistīt attiecīgo arodbiedrību, lai konsultētos drošības un veselības aizsardzības jautājumos.

Vispārīgi Higiēnas pasākumi darbam ar bioloģiski aktīvām vielām, ja “nepastāv īpašs apdraudējums”.

  • Uzņēmējdarbības uzdevumi atbilstoši Darba aizsardzības likumam un Rīkojumam par bioloģiskām vielām
  • Aizsardzības pasākumu secība
  • Darba medicīnas profilakses izmeklējumi