©

SL Floor ESD 01

ESD atbilstoša krāsaina plūstošā pārklājuma sistēma. Pēc izvēles ar virsmu ar slīdes pretestību R 10

SL Floor ESD 01

ESD atbilstošs plūstošs segums

Īpašības

  • Plaisas nosedzošs
  • Īpaši ekonomiska slāņa biezuma attiecība
  • Aptverošs pārbaudes sertifikātu klāsts

Lietošana

  • Ražošanas telpas un darbnīcas elektronikas rūpniecībā
  • Automobiļu rūpniecība
  • Mašīnbūve

Pārbaudes sertifikāti*

  • Ugunsdrošības klase Bfl-s1
  • Plaisu nosegšanas pārbaude, slīdes pretestība R 10
  • Augstas tīrības pakāpes telpas/gāzu izdalīšanas pārbaude
  • Ķimikāliju izturības saraksts, ārēja novadītspējas pārbaude
* Sīkas norādes ir sniegtas aktuālajā tehniskajā datu lapā/sistēmas uzbūvē, kā arī attiecīgajā pārbaudes sertifikātā. Pārbaudes sertifikāti attiecas tikai uz attiecīgo izstrādājumu, tādējādi iepriekš minētā sistēma nav obligāti apstiprināšanas daļa. Mainot hermetizāciju un kaisāmo materiālu, var panākt atšķirīgas R kategorijas.

SL Floor ESD 01

Atrasti 5 produkti
 

Skats:

Preces Nr. 666831

ESD atbilstīgs pārklājums