Subterranean garage with markings©

Deck OS 8

Virsmas atbilstoši DIN EN 1504-2/DIN V 18026

Deck OS 8

Stingrs pārklājums mehāniski stipri noslogotām virsmām

Īpašības

  • Mehāniski un ķīmiski noslogojams
  • Pārbaudīts pret izmirkšanu no aizmugures (DIN EN 13578)*
  • Drošs lietojums arī zemās temperatūrās

Lietošana

  • Pārklājums un hermetizācija aizsardzībai pret vielu ietekmi
  • Fizikālās un ķīmiskās izturības uzlabošana

* Sīkas norādes ir sniegtas aktuāli derīgajā tehniskajā datu lapā/atļaujā/ņemiet vērā sistēmas uzbūvi pārbaudes sertifikātā.

Deck OS 8

Atrasti 2 produkti
 

Skats:

Preces Nr. 618611

Pigmentēts pārklājums un/vai galvas blīvējums