©

Vadītspējīgas sistēmas

Teicama sākuma bāze relaksētam darbam ļoti jutīgās izmantošanas jomās

Droša izvēle, lai mazinātu spriegumu

Šobrīd elektronisko būvelementu aizsardzība vairs nav tikai elektronikas rūpniecības nozares priekšplānā. Pamatojums tam ir arvien jutīgākie būvelementi, kas, piemēram, tiek izmantoti arī automobiļu rūpniecībā. Remmers grīdu sistēmas atbilst tieši šīm prasībām un pārsniedz ESD standartā noteikto.

Turklāt rūpniecībai ir nepieciešama arī vadīt-, proti, novadītspējīgu grīdas virsmu kombinācija, jo arī grīdu pretestībai, slīdes pretestībai, ķīmiskajai un mehāniskajai noslogojamībai ir būtiska loma.

Šādā veidā sistēmas piedāvā teicamu sākuma bāzi relaksētam darbam ļoti jutīgās izmantošanas jomās.

Disipsijas sistēmas

Atrasti 20 produkti
 

Skats:

Preces Nr. 636103

Preces Nr. 684110

Preces Nr. 697626

Preces Nr. 666631

ESD atbilstīgs pārklājums

Preces Nr. 142711

Preces Nr. 143111

Novadošs, ķīmiski izturīgs, plaisu savienojošs pārklājums

Preces Nr. 122413

Preces Nr. 440525

Preces Nr. 674203

Preces Nr. 666526

Preces Nr. 670111