Upurēšanas apmetums

Žāvēšana un atsāļošana būves saglabāšanas nolūkos

Ja ir uzkrājies īpaši liels sāļu daudzums, ieteicams sāls satura samazināšanai virskārtai tuvākajās zonās kā alternatīvu paliekošajam vienas vai divu kārtu sanācijas apmetumam izmantot „upurēšanas apmetumu” jeb komprešu apmetumu.

Atkarībā no sāļu veida un daudzuma šāda apmetuma kalpošanas ilgums var sasniegt daudzus gadus. Upurēšanas apmetumi ir īsti apmetumi mitruma mazināšanai, tiem piemīt difūzijas caurlaidība un kapilārā aktivitāte.

©

Pateicoties porainībai, kas pārsniedz 60 %, Remmers komprešu apmetums ir ievērojami poraināks nekā sāli uzkrājošie apmetumi caurmērā. Lai uzlabotu mitruma un sāļu novadīšanas spējas, šim apmetumam atšķirībā no sanācijas apmetuma nav hidrofobu īpašību. Līdz ar to komprešu apmetums ir ietilpīgāks un ievērojami labāk spēj uzkrāt sāļus vai nodrošināt mitruma novadīšanu. Tādējādi ir iespējams maksimāli ilgi aizkavēt „upurēšanas” brīdi. Remmers komprešu apmetums ir piemērots izmantošanai arī mitru un sāļu sabojātu sienu gleznojumu restaurācijā.