Industrial hall for car components©

TX Floor 01

Strukturēts pārklājums (izciļņu segums) vidēji smagai mehāniskai slodzei.

TX Floor 01

Strukturēts pārklājums (izciļņu segums)

Īpašības

  • Laba tīrīšanas spēja pie vienlaicīgi labas slīdes pretestības
  • Augsta nodilumizturība
  • Izturīga virsma

Lietošana

  • Automobiļu būvniecība
  • Mašīnbūve
  • Darbnīcas

Pārbaudes sertifikāti*

  • Aprīkojams ar novadīšanas spēju
  • Ķīmiskās izturības saraksts
  • Aizmugures izmirkšanas pārbaude (Epoxy Primer PF New)
  • Slīdes pretestība R 9
* Sīkas norādes ir sniegtas aktuāli derīgajā tehniskajā datu lapā/sistēmas uzbūvē, kā arī attiecīgais pārbaudes sertifikāts attiecas tikai uz attiecīgo izstrādājumu, tādējādi iepriekš minētā sistēma nav obligāti apstiprināšanas daļa. Mainot hermetizāciju un kaisāmo materiālu, var panākt atšķirīgas R kategorijas.

TX Floor 01

Atrasti 2 produkti
 

Skats: