©

Hidroizolācija pret kāpjošu mitrumu

Krēma tehnoloģija: revolūcija vēlākas horizontālās barjeras izveides jomā

Pēdējos gadu desmitos arvien vairāk sāk izmantot sevi apliecinājušās injicēšanas metodes vēlākai horizontālo barjeru izveidošanai mūros. Tās ir efektīvas, tīras un īpaši ekonomiskas metodes. Jaunākā attīstība šajā jomā ir revolucionārā krēmveidīgā tehnoloģija.

Kiesol C ‒ krēma tehnoloģija kā problēmu risinātājs

Izstrādes laikā tapa skaidrs, ka koncentrēta krēma recepte var pārvarēt daudzas tradicionālās vēlākas horizontālās barjeras izveides problēmas.

Vispirms acīmredzamas ir lietošanas priekšrocības. Krēmveidīga materiāla presēšana ar spiedienu nav parocīga, jo konsistence nesniedz priekšrocības, proti, pie šāda lietojuma pat var sabrukt. Krēmveidīgs materiāls jau sākotnēji ir paredzēts lietošanai bez spiediena. Saistībā ar izstrādi konsistence sniedz tādu priekšrocību, ka materiāls neiztek no horizontāli izurbta cauruma. Atkrīt apgrūtinošā slīpā urbšana, kur vienmēr ir jāizurbj cauri mūrim, jo pietiek ar horizontālu, proti, visīsāko, urbumu, kas pie nepārtrauktām horizontālām šuvēm ir ērti paveicams.

Minimaler Aufwand bei maximaler Leistung

Ja salīdzina šobrīd pieejamās injicēšanas metodes ar vēlākas šķērsgriezuma hidroizolācijas izveidi, proti, tam pieejamās izstrādājumu sistēmas, Kiesol C attiecībā pret šķidrām izstrādājumu sistēmām un arī pret citiem krēmveidīgiem izstrādājumiem, kas ir pieejami tirgū, uzrāda ievērojamas priekšrocības.

 • Kiesol C ir WTA pārbaudīta un sertificēta injekcijām ar līdz pat 95% mitrināšanas pakāpi. Pārbaudes ziņojums ir pieejams tiešsaistē.
 • Atkrīt šķidrajiem injicēšanas materiāliem metodes izvēlei nepieciešamie iepriekšējie izmeklējumi, jo Kiesol C ir izmantojams pie jebkādas izmirkšanas pakāpes.
 • Izmantojot horizontālos, šauros urbumus, tiek mazināta urbšanas piepūle un materiāla izmantošana, kā arī patērētais laiks.
 • Šauro urbumu dēļ nav nepieciešama vēlāka urbumu aizpildīšana ar suspensiju.
 • Papildus vienkāršiem rokas instrumentiem Kiesol C izstrādei ir pieejamas divas profesionālas iekārtas: Desoi virzuļsūknis EP 60 un Dittmann injekcijas sūknis DCE-R.
Lielākajam vairumam vēlāko horizontālo barjeru izveidei Kiesol C izmantošana ir efektīvākā metode.

1. Urbumu veikšana

Urbumi ir jāveic horizontāli 12 cm atstatumā un ar 12 mm diametru horizontālajā šuvē.

2. Urbumu tīrīšana

Izpūšot ar gaisu bez eļļas, atbrīvojiet caurumus no urbšanas putekļiem.

3. Aktīvās vielas injicēšana

Ar hermētiķu pistoli un injicēšanas nazi vai atbilstošu mehānisko iekārtu ievadiet Kiesol C urbumā.

4. Urbumu aizdare

Pēc injekcijas pabeigšanas aizdariet urbumu virsmas ar hermētisku špakteli.

5. Papildpasākumi

Vertikālas hidroizolācijas strēmeles izveide Kiesol sistēmā. Vismaz 30 cm virs urbumu līmeņa.

©

Mūru bezspiediena injicēšana

Mūru bezspiediena injicēšanai svarīgie dati ir jānosaka, analizējot būvniecības stāvokli, piemēram, izmirkšanas pakāpi (DFG) un brīvo poru tilpumu. Noteiktie dati nosaka optimālās procesa metodes izvēli, kā arī pareizu urbumu virkņu pozicionēšanu.

Daudzgadīgs speciālists bezspiediena injicēšanas jomā ir Kiesol. Vienkārša, kapilāra sienas materiāla piesūcināšana ar Kiesol ir lietojama līdz 80% izmirkšanas pakāpei, ja pieejamais atlikušo poru tilpums ir pietiekams. To spilgti ilustrē neskaitāmi atsauces objekti, kā arī daudzi pārbaudes sertifikāti un izmeklējumu ziņojumi. Izstrādājuma aktīvā viela nogulsnējas sienas materiāla kapilārajās porās un sašaurina tās. Papildus poru sieniņas tiek hidrofobizētas, proti, padarītas ūdensnecaurlaidīgas.

1. Gruntēšana

Kiesol (1:1 ar ūdeni) vienmērīgi uzklāj sagatavotajai pamatnei. Spēcīgi uzsūcošas virsmas pirms tam samitriniet ar ūdeni.

2. Saķeres savienojums

Kiesol reakcijas laikā ar otu uzklājiet saķeres savienojumu, izmantojot Sulfatex suspensiju.

3. Izlīdzināšana

Izlīdziniet visus nelīdzenumus ar hermētisku špakteli ar metodi “svaigs svaigā”.

4. Urbumu veikšana

Pēc injicēšanas daļas sagatavošanas veiciet urbumus mūrī ar atstatumu maks. 12,5 cm un diametru 30 mm līdz 45° slīpumā.

©

5. Urbumu tīrīšana

Izpūšot ar gaisu bez eļļas, atbrīvojiet caurumus no urbšanas putekļiem.

6. Aktīvās vielas injicēšana

Izmantojot tilpni, ievadiet Kiesol bez spiediena urbumā. Ja nepieciešams, uzturiet iesūkšanos ilgāku laikposmu.

7. Urbumu aizdare

Pēc injicēšanas pabeigšanas aizpildiet urbumus ar Remmers urbumu suspensiju.

8. Papildpasākumi

Vertikālas hidroizolācijas strēmeles izveide Kiesol sistēmā. Vismaz 30 cm virs urbumu līmeņa.

©

Mūru injicēšana ar zemspiedienu

Ar apm. 5 bar spiedienu mūris tiek redzami piesūcināts, izmantojot pakeru sistēmu. Metodes priekšrocība ir tā, ka var ievadīt lielu daudzumu aktīvās vielas ātri, kontrolēti un droši. Ar vairākpakāpju injicēšanu, kā arī lietojot metodi “slapjš slapjā”, drošību var vēl papildus paaugstināt.

Zemspiediena metode

Zemspiediena metodes tehnoloģija kā būtiskāko priekšrocību sniedz kontrolētu un ātru
mūra piesūcināšanu un lietošanu arī pie lielas ‒ vairāk nekā 80% ‒ izmirkšanas pakāpes.

Metode “slapjš slapjā”

Ar metodi “slapjš slapjā” dobumus aizpilda un injicēšanas līdzekli mūrī ievada, izmantojot tos pašus urbumus, proti, bez laikietilpīgas papildu urbšanas.

Kiesol lietošana

 • Mūru injicēšana pret kapilāri kāpjošu mitrumu ar bezspiediena metodi līdz 80% DFG (izmirkšanas pakāpe) un ar zemspiediena metodi līdz 95% DFG
 • Pamatnes nostiprināšana un ķīmikāliju izturības paaugstināšana ar silikatizāciju

Kiesol iK lietošana

 • Mūru injicēšana pret kapilāri kāpjošu mitrumu ar zemspiediena metodi līdz 95% DFG (izmirkšanas pakāpe) un ar bezspiediena metodi līdz 65% DFG
 • Metode “slapjš slapjā” (vairākpakāpju injicēšana) kombinācijā ar urbumu suspensiju

Urbumu suspensijas lietošana

 • Dobu un vaļīgu mūru nostiprināšana atbilstoši WTA atsauces dokumentam 4-3-98/D.
 • Šuvju pildīšana, jo īpaši, mainot ķieģeļus

Šķērsgriezuma blīvējums

Atrasti 3 produkti
 

Skats:

Preces Nr. 181001

Šķīdinātājus nesaturošs, nostiprinošs silikatizācijas koncentrāts 1K

Preces Nr. 072755

Krēms uz silāna bāzes bez šķīdinātājiem horizontālajām barjerām pret kāpjošu mūra mitrumu

Preces Nr. 031220

Plūstoša, uzpildīšanas un injekcijas minerālu java