©

Ilgtermiņa pasākumi

Pelējuma sanācija ilgstošai aizsardzībai no atkārtotas invāzijas

Cēloņu likvidēšana, kas ir izraisījusi pelējuma sēnes augšanu, ir priekšnosacījums veiksmīgai sanācijai. Jānovērš konstrukcijas bojājumi un telpas lietotājiem ir jāpaskaidro, kā turpmāk var novērst pelējuma sēnītes augšanu.

Pamata principi sanācijas panākumiem

Ar pelējuma sēnīti inficētām virsmām, kas nepārsniedz 0,4 m², piemēram, virspusēja invāzija (nav konstrukcijas bojājumu), privātpersonas var pašas veikt sanāciju, nepiesaistot speciālistus. Tomēr ir ieteicams iepriekš konsultēties ar speciālistu. Jāievēro vispārīgie higiēnas pasākumi darbiem ar bioloģiski aktīvajām vielām, kas ir noteiktas tehniskajos noteikumos darbam ar bioloģiski aktīvajām vielām: “Vispārīgie higiēnas pasākumi: minimālās prasības” (TRBA 500).

Pēc darba un pārtraukumu laikā rokas un skartās ādas daļas ir rūpīgi jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli un pietiekamu ūdens daudzumu. Cimdu nēsāšanas dēļ ir palielināta slodze ādai un pirkstiem, tādēļ pēc darba beigām tās ir rūpīgi jāieziež ar atjaunojošu ādas kopšanas līdzekli. Ēšana, dzeršana, smēķēšana un iesnas, kā arī kosmētikas lietošana ir principā aizliegta, ja tiek veikti darbi ar bioloģiski aktīvām vielām. Pēc sanācijas darbu veikšanas ir jāiet dušā un jāmazgā apģērbs. Iesakām veikt laboratorijas izmeklējumu pelējuma sēnītes identifikācijai un kvantitatīvai izvērtēšanai pirms un pēc sanācijas pasākuma.

©

Nelielu < 0,5 m² virsmu sanācija

Ar pelējuma sēnīti inficētām virsmām, kas nepārsniedz 0,4 m², piemēram, virspusēja invāzija (nav konstrukcijas bojājumu), privātpersonas var pašas veikt sanāciju, nepiesaistot speciālistus. Tomēr ir ieteicams iepriekš konsultēties ar speciālistu.

Lielu > 0,5 m² virsmu sanācija (tikai kvalificēti amatnieki)

Sanācijas darbus ar pelējuma sēnīti inficētām virsmām no 0,4 m²
drīkst veikt tikai kvalificēti amatnieki. Svarīgi, ka līdztekus sanācijas veicējiem pelējuma sēnītes likvidēšanas laikā tiek pasargāti arī iedzīvotāji, veicot nepieciešamos aizsardzības pasākumus
pret pelējuma sēnītes iedarbību. Turklāt ir jāņem vērā lietotāju
veselības stāvoklis.

Ir arī jānovērš, ka sanācijas dēļ pelējuma sēnīte izplatās citās zonās. Lielāku pelējuma sēnītes bojājumu gadījumā skartās zonas ir jānorobežo, lai nepieļautu putekļu (mazinātu pelējuma sēnītes) izplatīšanos. Pēc lokālas pelējuma likvidēšanas ir jāutilizē smalko putekļu daļiņas sanētās vietas apkārtnē (smalkā tīrīšana). Pēc sanācijas pabeigšanas ir jāveic “monitoringa mērījums”.

Sanācija un atjaunošana bez konstrukcijas bojājumiem/pagaidu risinājums

Priekšnosacījums veiksmīgai sanācijai ir cēloņu, kas ir izraisījuši pelējuma sēnes augšanu, likvidēšana. Jānovērš konstrukcijas bojājumi un telpas lietotājiem ir jāpaskaidro, kā turpmāk var novērst pelējuma sēnītes augšanu.

Visur, kur augsts gaisa mitrums telpā ir galvenais iemesls mikrobu invāzijai, Color SA sniedz tehniski drošu aizsardzību.

Ja mikrobu invāzija uz būvmateriālu virsmām rodas kondensāta slodzes dēļ, Remmers Color SA plus sniedz tikai pagaidu risinājumu. Šajā gadījumā ilgtermiņā iesakām izmantot Remmers pelējuma remonta sistēmas: pelējuma sanācijas apmetuma sistēmu vai pelējuma sanācijas plākšņu sistēmu.

Ja mikrobu invāzija rodas būvelementa izmirkšanas dēļ, ir jānoskaidro mitruma iekļūšanas cēloņi un jāveic atbilstoši sanācijas pasākumi. Pēc tam iesakām veikt izolāciju no iekšpuses ar Remmers Color SA plus.

Konstatētu konstrukcijas bojājumu gadījumā

Konstrukcijas bojājumi var radīt siltuma tiltus vai arī nehermētiskus būvelementus. Abi var būt iemesls problēmām ar pelējuma sēnīti iekštelpās. Pelējuma sanācija šādā gadījumā ir iespējama tikai tad, ja tiek novērsti konstrukcijas bojājumi.

Papildinformācija