• PUR Color WL OS pro

  Preces Nr. 604926

  PUA Color WL OS pro

  Krāsas tonis: Neitrāls/Neutral | 6049
  VPE

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 2.0 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) approx. 8500 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.1 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) approx. 600 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.9 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) approx. 8500 mPa s

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_279

  Īpašības

  • Var aprīkot ar pretslīdes sistēmu
  • Slīdi mazinošs
  • Izturgs pret berzi
  • UV stabils
  • EG_GR_227
  • EG_GR_228
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnei jābūt sausai.

    U1_B_112

    U1_B_55

  • Pagatavošana
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Smoothing trowel
   • Pot life 10 min
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Smoothing trowel
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 103.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Finishing layer
  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    H_B_94

    Īsā reakcijas laika dēļ pārklāšanas pasākumi rūpīgi jāplāno un jāsagatavo.

    H_B_95

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    H_B_198

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.