• PUR Aqua ​Top 1K

  Preces Nr. 369003

  PUR Aqua
  Top 1K

  Caurspīdīgs fiksēšanas slānis

  Produkta specifikācijas

  1K piegāde

  Blīvums (20 °C) 1,04 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 1520 mPa s
  Cieto daļiņu saturs 34 M-%

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • Remmers pārslu pārsegumu fiksēšana

  Īpašības

  • Water-based
  • Ātra žūšana
  • Gaismizturīgs
  • Ūdens tvaiku caurlaidošs
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Izmantojiet tikai kā stiprinājuma slāni Remmers pārslu pārsegumiem.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +10° C līdz maks. +25° C.

   • Augstākas temperatūras saīsina, zemākas temperatūras, īpaši saistībā ar augstu mitruma līmeni, parasti pagarina norādītos laikus.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller
   • 25 cm epoksīda vetnītis

   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • apm. 0,15-0,25 l/m² saistviela

  • Lietojuma piemēri
   • Fiksācija pārslu klājumiem

    Ielieciet materiālu labi uz virsmas. Uzklājeit krusteniski un vienmērīgi ar piemērotu 25 cm epoksīda veltnīti.

    Fiksētā virsma jāblīvē ar PUR Aqua Top 500 2K M vai PUR Aqua Top 2K SG.

    apm. 0,15 - 0,25 l/m² saistviela

  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Izmantojiet pietiekami zinošu personālu, lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku virsmu.

    Nevienmērīgas uzklāšanas metodes, spēcīgs caurvējš un lielas temperatūras atšķirības uz virsmas var radīt nevienmērīgu virsmas izskatu atšķirīgu spīduma līmeņa dēļ.

    Piemērots tikai ne mitrās telpās!

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.