• Faserzementfarbe

  Preces Nr. 253113

  Color PA Roof

  Krāsas tonis: Sarkanbrūns/Rotbraun | 2531
  Krāsas tonis: Sarkanbrūns/Rotbraun | 2531
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors as well as roofs
  • AB_FS_5
  • AB_FS_6
  • AB_FS_3
  • AB_FS_4

  Īpašības

  • Water-based
  • Augsti ūdeni atgūdrošs w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Ūdens tvaiku caurlaidošs
  • EG_FS_21
  • Izturīgs pret laika apstākļiem
  • EG_FB_14
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nesošs, sauss, tīrs, bez putekļiem un plaisām.

    Nesatur kaitīgus sāļus.

   • Sagatavošana

    {ilnīgi noņemiet vecos, nestabilos pārklājumus

    U2_FS_6

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Pārklājiet virsmu ar piemērotu rīku.

    Uzklājiet materiālu 2 darba operācijās, atkarībā no virsmas struktūras.

    Gaidīšanas laiks starp darba operācijām vismaz 8 stundas.

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

    Uz savienotām virsmām apstrādājiet tikai materiālu ar vienu un to pašu partijas numuru.

    Intensīvas krāsas, piem., dzeltenai, sarkanai utt. pigmentu dēl segspēja var būt mazāka. Ja nepieciešams, pārklājiet ar vēl vienu slāņi.

    Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 200 ml / m² per layer applied
   • Nepieciešamas 2 darba operācijas

    Patēriņš var mainīties atkarībā no virsmas struktūras.

    Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

    H_FS_1

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.