• Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent

  Preces Nr. 601126

  Epoxy BS 2000 transparent

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.01 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 100 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.14 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 800 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.05 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 105 mPa s
  Izskats Yellowish

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • Gruntējums Remmers WDD sistēmās
  • Impregnēšanas līdzeklis minerālām pamatnēm

  Īpašības

  • Water-based
  • Lieliska saķere ar daudzām pamatnēm
  • Ūdens tvaiku caurlaidošs
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Pamatnēm jābūt sasniegušām līdzsvara mitruma saturu, un lietošanas laikā tām jābūt aizsargātām arī pret mitruma iedarbību aizmugurē.

    Betonsmaks. 6 M-% mitrums

    Cementa javamax. 6 M-% mitrums

    Anhidrīta klonsmaks. 0,3 M-% mitrums

    Magnezīta klons2 - 4 M-% Mitrums

    Anhidrīta un magnezīta kloniem obligāti jāizvairās no mitruma iekļūšanas no būvelementiem vai augsnes.

    Principā anhidrīta un magnezīta kloniem ieteicams izmantot ūdens tvaiku caurlaidošas sistēmas.

   • Sagatavošana

    Sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas tā, lai tiktu izpildītas iepriekš uzskaitītās prasības.

    Ar Remmers PCC sistēmām vai ar Remmers EP javām aizklājiet pamatnē virsmas defektus un caurumus.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

    ZBK_B_3

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 8 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 60 min
   • Augstākas temperatūras saīsina, zemākas temperatūras, īpaši saistībā ar augstu mitruma līmeni, parasti pagarina norādītos laikus.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Impregnēšana / cietināšana

    Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.

   • Gruntējums

    Lieciet materiālu bagātīgi uz virsmas. Ar piemērotiem līdzekļiem, piem., ar gumijas slotu, izdaliet un pēc tam atkārtoti pārrullējiet ar epoksīda rullīti tā, lai pamatnes virsmas poras būtu pilnībā piepildītas.

    Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.

  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Gruntējumam vienmēr jāaizpilda poras! Tas var palielināt patēriņa daudzumus. Var būt nepieciešams otrs gruntējums.

    Neuzsūcošām vai viegli hidrofobām pamatnēm noteiktos apstākļos var rasties pārklāšanas traucējumi. Šādā gadījumā ir nepieciešamas vēl otrs slānis.

    Minerālo pamatņu dažādās uzsūktspējas dēļ impregnētās virsmas mēdz būt nevienmērīgas. Nav piemērots virsmām ar augstām vizuālā izskata prasībām.

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

     

    Dzīvotspējas laika beigas nav atpazīstamas pēc viskozitātes vai temperatūras paaugstināšanās. Tāpēc jāievēro maks. apstrādes laiks.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).