• Betofix HQ3

  Preces Nr. 106425

  Betofix HQ3 [basic]

  Ļoti stipra briest spējīga lejama java

  Produkta specifikācijas

  Ugunsdrošība Klase A1 (DIN EN 13501)
  Spiediena izturība 24 h: > 50 N/mm²
  7 d: > 85 N/mm²
  28 d: > 105 N/mm²
  90 d: > 110 N/mm²
  Mitruma klases klasifikācija W0, WF, WA
  Plūšanas pakāpe pēc 5 min: ≥ 750 mm
  pēc 30 min: ≥ 700 mm
  pēc 60 min: ≥ 650 mm
  pēc 90 min: ≥ 650 mm
  (*Plūšanas laiks atbilst plūšanas pakāpes noteikumiem 150 Sek.)
  Svaigas javas blīvums Apm. 2,3 kg/dm³
  Lielākais grauds 3 mm
  Konsekvence pēc sajaukšanas Apm. 25 cm (rukuma pakāpe)
  Briešanas pakāpe (24 h) ≥ 0,5 Vol.-%
  Slāņa biezums 15 - 150 mm
  Ūdens prasība Apm. 9,6 % atbilst 2,4 l/25 kg
  Darbības apstākļu kategoriju klasifikācija Atbilstoši EN 206-1/DIN 1045-2: XC1 – XC4, XD1 – XD3, XO XS1 – XS3, XF1 – XF4* XA1 – XA2, XM1* – XM2* *Ekspozīcijas klases XM1, XM2 un XF4 nav iekļautas Rili - VeBMR.
  Plūšanas pakāpes klase f3
  Rukuma pakāpe SKVM I
  Agrīnās izturības klase A (pie 20°C)
  C (pie 5°C)
  Spiedes stiprības klase C 70/85

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Iekštelpās un ārpus telpām
  • Minerālu pamatnes sausā, mitrā, slapjā un zemūdens zonā
  • Liešanai un pildīšanai mašīnām, tērauda konstrukcijām, dzelzceļa sliedēm, vēja spēkstacijām un tiltu gultņiem
  • Šuvju aizpildīšanai starp gataviem elementiem, gatavo elementu daļām un pagrabu pēdām
  • Balstu liešanai čaulu pamatos
  • Nelielā apmērā betona labošanai
  • Lielu dobu telpu pildīšanai betona būvelementos atbilstoši Rili-SIB 3. kerekcijai

  Īpašības

  • Augsta agrīnā un galīgā izturība.
  • Briestošs
  • Ūdensnecaurlaidīgs
  • Aizkavē koroziju
  • Lielākais grauds: 3 mm
  • Spiediena izturība pēc 28 d: > 105 N/mm²
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

   • Sagatavošana

    Nedaudz iepriekš samitrināt pamatni.

    Atsedziet apkārtējo virsmu šķautnes.

    Pamatnes stiepes izturībai jābūt > 1,5 N/mm².

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump / Curtain coating
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: vismaz +5 °C līdz maks. +30 °C

   • Ja nepieciešams, izveidot veidni.

    Liešana bez pārtraukuma no vienas malas vai stūra.

    Ja nepieciešams, atkal vibrēt.

     

  • Izstrādes norādes
   • Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

    Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Mortar pump / Curtain coating
   • Jaukšanas darbarīki: dubultais celtniecības mikseris, lāpstiņu maisītājs
    Lietojot jaukšanas sūkni, izmantojiet periodiskas darbības maisītāju.

   • GR_HW_20

    Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

  • Patēriņš
   • 2.1 kg / l void
   • Apm. 2,1 kg/dm³

   • Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

  • Vispārīgas norādes
   • Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

    Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

    Produkta raksturlielumi tika noskaidroti laboratorijas apstākļos atbilstoši DAfStb Rili - VeBMR.

    Sārmu saistvielas var izraisīt šķīdinātāja uzbrukumu uz krāsainiem metāliem.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.