• Color SF [basic]
 • Color SF [basic]
  • Color SF [basic]
  • Color SF [basic]

  Preces Nr. 641505

  Color SF [basic]

  Ar silikona sveķiem pastiprināta fasādes krāsa ar plēves aizsardzību virsmām ar aļģu un sēnīšu infekciju

  Krāsas tonis: Balts/Weiß | 6415
  Krāsas tonis: Balts/Weiß | 6415
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Tīra akrila dispersija, silikona sveķu emulsija
  Blīvums (20 °C) 1,59 g/ml
  pH-vērtība Apm. 8,5
  Pigmenti Pret gaismu sārmiem izturīgi oksīdu pigmenti
  Viskozitāte 3500 mPa∙s

  Gatavā stāvoklī

  Krāsas tonis balts
  Spīduma pakāpe Matēts, minerāls raksturs
  Ūdens tvaiku caurlaidība (DIN EN ISO 7783-2) sd < 0,14 m
  Ūdens absorbcijas koeficients (DIN EN 1062-3) w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • Poraini, minerāli būvmateriāli āra zonā
  • Nesošie silikāta, silikona un matēti dispersijas pārklājumi
  • Sintētisko sveķu apmetumi

  Īpašības

  • Water-based
  • Augsti ūdeni atgūdrošs w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Augsti ūdens tvaiku caurlaidīgs sd ≤ 0,14 m
  • Zema spriedze
  • Matēts, minerāls raksturs
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nesošs, sauss, tīrs, bez putekļiem un plaisām.

    Nesatur kaitīgus sāļus.

   • Sagatavošana

    Gruntējiet stabilās, minerālās pamatnēs ar Primer H.

    Gruntējiet smilšu, stingri pielipušas pamatnes ar Primer HF vai Primer Hzdro HF.

    Ja nepieciešams, struktūras pielāgojums ar Color LA Fill.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Pārklājiet virsmu ar piemērotu rīku.

    Uzklājiet materiālu 2 darba operācijās, atkarībā no virsmas struktūras.

    Gaidīšanas laiks starp darba operācijām vismaz 6 stundas.

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

    Uz savienotām virsmām apstrādājiet tikai materiālu ar vienu un to pašu partijas numuru.

    Intensīvas krāsas, piem., dzeltenai, sarkanai utt. pigmentu dēl segspēja var būt mazāka. Ja nepieciešams, pārklājiet ar vēl vienu slāņi.

    Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Ota, virsmas ota, jēra vilnas veltnītis un Airless smidzinātājs

   • Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

    Noņemiet krāsas šļakatas, kamēr svaigas, ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • 200-300 ml per layer applied / m²
   • Apm. 0,2 - 0,3 l/m² uz vienu darba soli

   • Nepieciešamas 2 darba operācijas

    Patēriņš var mainīties atkarībā no virsmas struktūras.

    Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.