• Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100

  Preces Nr. 089926

  Epoxy Quick 100

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.16 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 950 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 0.97 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 800 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.08 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 800 mPa s

  Gatavā stāvoklī

  Stiepes/lieces izturība approx. 20 N/mm² *
  Spiediena izturība approx. 65 N/mm² *

  * Epoxy resin mortar 1:10 with standard sand

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • Grunts, saķeres slānis, izlīdzināšanas slānis
  • Spiedienizturīgas javas, lietu segumu izgatavošanai
  • Pamata slānis kaisāmajiem segumiem

  Īpašības

  • Ātri cietējošs / pārkrāsojams
  • EG_GR_8
  • Mehāniski izturīgs
  • Ķīmiski izturīgs
  • Bez mīkstinātājiem, nesatur nonilfenolu
  • Pilnībā noreaģētā stāvoklī fizioloģiski nekaitīgs
  • Kā grunts slānis bez kaisīšanas piemērots Remmers PU un EP pārklājumiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Pamatnēm jābūt sasniegušām līdzsvara mitruma saturu, un lietošanas laikā tām jābūt aizsargātām arī pret mitruma iedarbību aizmugurē.

    Betonsmaks. 4 M-% mitrums

    Cementa javamaks. 4 M-% mitrums

    Anhidrīta klonsmaks. 0,3 M-% mitrums

    Magnezīta klons2 - 4 M-% Mitrums

    Anhidrīta un magnezīta kloniem obligāti jāizvairās no mitruma iekļūšanas no būvelementiem vai augsnes.

    Principā anhidrīta un magnezīta kloniem ieteicams izmantot ūdens tvaiku caurlaidošas sistēmas.

   • Sagatavošana

    Sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas vai dimanta slīpēšanu tā, lai tiktu izpildītas iepriekš uzskaitītās prasības.

    Ar Remmers PCC sistēmām vai ar Remmers EP javām aizklājiet pamatnē virsmas defektus un caurumus.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 3 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 15 min
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 24 months
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Gruntējums

    Lieciet materiālu bagātīgi uz virsmas. Ar piemērotiem līdzekļiem, piem., ar gumijas slotu, izdaliet un pēc tam atkārtoti pārrullējiet ar epoksīda rullīti tā, lai pamatnes virsmas poras būtu pilnībā piepildītas.

    Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.

   • Izlīdzinošais slānis/raupjuma dziļuma kompensācija

    1 : 1 atbilstoši masas daļām pildīto materiālu klāj uz sagatavotās virsmas, izdala ar piemērotu ķelli un ja nepieciešams pielabo ar adataino veltni

   • Mākslīgo sveķu java

    Līdz 1 : 10 pēc masas daļām pildīto materiālu svaigs-svaigā ievadiet epoksīdu sveķu saķeres slānī, izdaliet un nolīdziniet ar līdzināšanas ķelli.

   • Bāzes slānis uzbērtiem pārklājumiem

    Līdz 1 : 1 pēc masas daļām pildīto materiālu uzklājiet uz sagatavotās virsmas, izdaliet ar piemērotu zoboto ķelli / zoboto skrāpi un nepieciešamības gadījumā pielabojiet ar adatu rulli.

    Joprojām svaigo pamatnes slāni pārkaisa ar ugunī kaltētām kvarca smiltīm.

    Pēc sacietēšanas noņemiet pārpalikumus.

  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Gruntējumam vienmēr jāaizpilda poras! Tas var palielināt patēriņa daudzumus. Var būt nepieciešams otrs gruntējums.

    Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).