Preces Nr. 060705

  Façade Impregnation [basic]

  Produkta specifikācijas

  Izskats / krāsas tonis Clear, liquid
  Blīvums (20 °C) Approx. 0.8 g/cm³
  Aizdegšanās temperatūra > 40 °C
  Iztecēšanas laiks s DIN 2 kausā Approx. 44
  Aktīvās vielas pamats Silane/siloxane
  Aktīvās vielas saturs M% Approx. 6
  Nesēja materiāls Dearomatised hydrocarbons

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • Aizsardzība fasādēm no lietus
  • Netīrumu piesaistīšanas un aļģu augšanas tendenču samazināšana
  • AW_I_20
  • AW_I_9

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Uzlabo izturību pret salu/atkausēšanas sāļiem
  • Ūdeni atgrūdoša
  • Ūdens tvaiku caurlaidīgas vielas
  • UV-izturīgs
  • Sārmu izturīgs
  • EG_I_18
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai

   • Sagatavošana

    Pirms tam novērsiet ēkas defektus, piemērams, plaisas, saplaisājušus savienojumus, nepareizus savienojumus, kāpjošu higroskopisku mitrumu.

    Nepieciešamie saudzīgie tīrīšanas pasākumi, piem., apsmidzinot ar aukstu vai siltu ūdeni vai veicot tvaika tīrīšanu. Stipriem netīrumiem izmantojiet rotec saudzējošās strūklas tehnoloģiju vai Remmers tīrīšanas līdzekļus [piemēram, netīrumu noņemšanas līdzeklis (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • NL_VA1_I_1

    Virsmas, kuras nepieļauj izsmidzināšanu, apstrādājiet ar labi samērcētu suku vai veltnīti.

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

    Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

    1 stundas laikā noņemiet lieko impregnēšanas līdzekli ar šķīdinātāju V 101.

    VA1_I_21

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / Low pressure spraying
   • Darba rīkiem jābūt sausiem un tīriem.

    Pēc lietošanas un pirms ilgstošiem pārtraukumiem notīriet ierīces ar atšķaidītāju V 101.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

    Atvērta trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.

  • Patēriņš
   • Nosakiet precīzu impregnēšanas līdzekļa patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma (1-2 m²).

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Ir jāpārliecinās, ka ūdens nevar nokļūt aiz hidrofobās zonas.

    Priekšnosacījums optimālam impregnēšanas rezultātem ir impregnēšanas līdzekļa uzsūkšana. Tā ir atkarīga no attiecīgā materiāla poru tilpuma un mitruma pakāpes.

    Ja ir sāļi, kas kaitīgi būvmateriālam, veiciet kvantitatīvu sāls analīzi.

    Augsta kaitīgā sāls koncentrācija var izraisīt nopietnus struktūras bojājumus, ko nevar novērst ar impregnēšanu.

    Efektivitātes pārbaude:
    Minerālo būvmateriālu ūdens absorbciju var noteikt ar prof. Karstena Funcosil testa plāksni vai ar Funcosil testa mēģeni (Funcosil fasādes testa komplekts, art. nr. 4954).
    Veiciet efektivitātes pārbaudi ne agrāk kā 6 nedēļas pēc uzklāšanas.

    Dabīgajiem karbonāta akmeņiem nepieciešama efektivitātes pārbaude.

    Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.