• Funcosil FC Plus
 • Funcosil FC Plus
  • Funcosil FC Plus
  • Funcosil FC Plus

  Preces Nr. 071201

  Funcosil FC PLUS

  Produkta specifikācijas

  Izskats milky, white, creamy
  Blīvums (20 °C) approx. 0.86
  Aizdegšanās temperatūra > 61
  pH-vērtība approx. 7.0 neutral
  Aktīvās vielas pamats silane/siloxane
  Aktīvās vielas saturs M% approx. 40
  Nesēja materiāls de-aromatised hydrocarbons/water

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • Aizsardzība fasādēm no lietus
  • Netīrumu piesaistīšanas un aļģu augšanas tendenču samazināšana
  • AW_I_6
  • AW_I_29

  Īpašības

  • Ūdeni atgrūdoša
  • Ūdens tvaiku caurlaidīgas vielas
  • Krāsu toni pastiprinošs
  • Lieliska iespiešanas spēja
  • UV-izturīgs
  • Sārmu izturīgs
  • Lieliska ilgtermiņa ietekme
  • Viegli, precīzi uzklājams bez zudumiem
  • Ļoti ātri noturīgs pret lietu, apm. 60 minūtes pēc uzklāšanas
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai

   • Sagatavošana

    Pirms tam novērsiet ēkas defektus, piemērams, plaisas, saplaisājušus savienojumus, nepareizus savienojumus, kāpjošu higroskopisku mitrumu.

    Nepieciešamie saudzīgie tīrīšanas pasākumi, piem., apsmidzinot ar aukstu vai siltu ūdeni vai veicot tvaika tīrīšanu. Stipriem netīrumiem izmantojiet rotec saudzējošās strūklas tehnoloģiju vai Remmers tīrīšanas līdzekļus [piemēram, netīrumu noņemšanas līdzeklis (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • VA1_I_24

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

    Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

    1 stundas laikā noņemiet lieko impregnēšanas līdzekli ar šķīdinātāju V 101.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller
   • Darba rīkiem jābūt sausiem un tīriem.

    Pēc lietošanas un pirms ilgstošiem darba pārtraukumiem notīriet ierīces ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Atvērta trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.

    Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Total application/absorption rate 150 ml - 200 ml Total / m²
   • Nosakiet precīzu impregnēšanas līdzekļa patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma (1-2 m²).

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Ir jāpārliecinās, ka ūdens nevar nokļūt aiz hidrofobās zonas.

    Ja ir sāļi, kas kaitīgi būvmateriālam, veiciet kvantitatīvu sāls analīzi.

    Augsta kaitīgā sāls koncentrācija var izraisīt nopietnus struktūras bojājumus, ko nevar novērst ar impregnēšanu.

    Priekšnosacījums optimālam impregnēšanas rezultātem ir impregnēšanas līdzekļa uzsūkšana. Tā ir atkarīga no attiecīgā materiāla poru tilpuma un mitruma pakāpes.

    Efektivitātes pārbaude:
    Minerālo būvmateriālu ūdens absorbciju var noteikt ar prof. Karstena Funcosil testa plāksni vai ar Funcosil testa mēģeni (Funcosil fasādes testa komplekts, art. nr. 4954).
    Veiciet efektivitātes pārbaudi ne agrāk kā 6 nedēļas pēc uzklāšanas.

    Pamatnes, kurām piemīt ļoti zema uzsūktspēja, un izteikti strukturētas virsmas pirms tam ir jāapstrādā ar šķidru impregnēšanas līdzekli.

    Dabīgajiem karbonāta akmeņiem nepieciešama efektivitātes pārbaude.

    Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.