• MS 150
 • MS 150
  • MS 150
  • MS 150

  Preces Nr. 750559

  MS 150

  Krāsas tonis: Betona pelēks/Betongrau | 7505

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) 1.5 g/cm3
  Viskozitāte Paste-like/stable

  Gatavā stāvoklī

  Stiepes sprieguma vērtība
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0.4 N/mm²
  Deformācijas atgūšanas īpašības
  (DIN EN ISO 7389)
  > 70%
  Apjoma zaudējums
  (DIN EN ISO 10563)
  < 5%
  Pieļaujamā kopējā deformācija
  (DIN EN 15651-1)
  +/- 25%
  35

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • AW_PH_1
  • AW_PH_2
  • AW_PH_3
  • AW_PH_4
  • AW_PH_5

  Īpašības

  • EG_PH_1
  • EG_PH_4
  • EG_S_36
  • EG_PH_5
  • Ļoti zemas emisijas (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • EG_PH_2
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Savienojuma malām jābūt stabilām, sausām, tīriem un bez taukiem, metāliem jābūt plikam.

   • Sagatavošana

    Būvniecības nozarē ievērojiet savienojuma izmērus saskaņā ar DIN 18540.

    Aizpildiet pārāk dziļus savienojumus ar apaļām auklām.

    U2_S_10

    Ievērojiet ventilācijas laiku.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • Sealant gun / Filling knife
   • Atgrieziet galu leņķī atbilstoši savienojuma platumam un aizpildiet savienojumu.

    Aizpildiet uz savienojuma malām ar pietiekamu spiedienu, pēc tam izlīdziniet ar samitrinātu lāpstiņu.

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

    Plēves veidošanās un sacietēšana ir atkarīga no uzglabāšanas un mainās atkarībā no produkta novecošanas.

    Cietēšanas laiks palielinās atbilstoši šuves dziļumam.

    VA2_S_17

    VA2_S_18

    VA2_S_20

    VA2_S_21

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Sealant gun / Filling knife
   • GR_HSK_1

    GR_S_3

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

    H_S_5

    H_S_12

    Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.