Preces Nr. 094901

  ADD TX NEU

  Produkta specifikācijas

  Blīvums 0.96 g/cm³
  Forma Fibres

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_288

  Īpašības

  • Zems putekļu līmenis
  • SL_EG_6
  • Viegli iejaucams
  • Izstrāde
   • VA_B_92

    VA_B_4

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Sausai uzglabāšanai neierobežoti.

  • Vispārīgas norādes
   • H_B_73

    H_B_74

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.