Preces Nr. 606210

  PUR Primer S

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.01 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 20 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 0.87 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 5 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.01 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 20 mPa s

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • AW_GR_289
  • EG_GR_94

  Īpašības

  • EG_GR_88
  • Satur šķīdinātājus
  • Divkomponentu
  • EG_GR_191
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    U1_B_97

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    U1_B_98

    U1_B_99

    Pamatnei jābūt sausai.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 103.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Pārklājums
  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    H_B_116

    H_B_177

    H_B_112

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.