Preces Nr. 27003025

  Silīcija smiltis 0,1-0,3

  Variants
  270030 | Kvarca smiltis 0,1-0,3 mm
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_80

  Īpašības

  • EG_GR_72
  • EG_GR_73
  • Izstrāde
   • VA_B_4

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Sausai uzglabāšanai neierobežoti.

  • Vispārīgas norādes
   • Maks. pildījuma pakāpe ir atkarīga no izmantotās saistvielas, slāņa biezuma un vietas apstākļiem.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.