• Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive

  Preces Nr. 667111

  Epoxy Conductive

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.2 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) Thixotropic

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.1 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 500 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.2 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 600 mPa s

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_62
  • AW_GR_63

  Īpašības

  • Water-based
  • EG_GR_51
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Gruntētās virsmas līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Jāizmanto piemēroti Remmers epoksīda gruntējumi, epoksīda skrāpējumu špakteles vai epoksīda javas.

   • Sagatavošana

    Pirms uzklāšanas izveidojiet gludu virsmu, piem. ar skrā.pējumu špakteli.

    Sīkāka informācija ir atrodama attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.

    U1_B_38

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 82 : comp. B 18
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 30 min
   • Augstākas temperatūras saīsina, zemākas temperatūras, īpaši saistībā ar augstu mitruma līmeni, parasti pagarina norādītos laikus.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 9 months
   • Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā un aizsargātā no sals vietā vismaz 9 mēnešus.

  • Lietojuma piemēri
   • Transverse conducting layer
  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Pirms augšējā slāņa uzklāšanas parādiet šķērseniski vadošā slāņa un savienojumu funkcionalitāti un dokumentējiet to mērījumu protokolā.

    H_B_57

    H_B_58

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

    Ja tos izmanto sistēmās, kurām nepieciešams apstiprinājums, ir jāievēro attiecīgajā apstiprinājumā sniegtā informācija.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).