Preces Nr. 684711

  Krāsas tonis: Epoxy SIC Color | 6847
  Krāsas tonis: Epoxy SIC Color | 6847
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.68 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) thixotropic

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.05 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 130 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.53 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) thixotropic

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_36
  • AW_GR_37

  Īpašības

  • Slīdi mazinoša
  • Strāvu novadošs
  • EG_GR_40
  • Mehāniski izturīgs
  • Ķīmiski izturīgs
  • Pilnībā noreaģētā stāvoklī fizioloģiski nekaitīgs
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Jāizmanto piemēroti Remmers epoksīda gruntējumi, epoksīda skrāpējumu špakteles vai epoksīda javas.

    U1_B_110

   • Sagatavošana

    Pirms uzklāšanas izveidojiet gludu virsmu, piem. ar skrā.pējumu špakteli.

    Sīkāka informācija ir atrodama attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 84.2 : comp. B 15.8
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 12 °C max. 25 °C
   • Smoothing trowel
   • Pot life 30 min
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Smoothing trowel
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Textured coating
  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

    H_B_24

    H_B_29

    Pirms augšējā slāņa uzklāšanas parādiet šķērseniski vadošā slāņa un savienojumu funkcionalitāti un dokumentējiet to mērījumu protokolā.

    Zems mitruma līmenis var izraisīt lielāku noplūdes pretestību, nevienmērīgu vai lielāku slāņa biezumu un pat pārklājuma nevadīšanu.

    H_B_31

    Neliels slāņa biezums un zemāka temperatūra var pasliktināt izskatu.

    H_B_27

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    Piemerota pieejai ar transportlīdzekļiem ar gumijas riepām. Nav piemērota slodzēm, ko izraisa transportlīdzekļi ar metāla vai poliamīda riepām, kā arī dinamiskās punkta slodzes.

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    Virsmas remonts un apstrāde uz esošajām virsmām noved pie redzamas izskata un struktūras maiņas.

    Protams, pretslīdes pārklājuma sistēmām ir sagaidāma palielināta tīrīšanas piepūle salīdzinājumā ar gludiem pārklājumiem, tāpēc parasti būtu jāizmanto tīrīšanas mašīnas ar mīkstām sukām.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.