• Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100

  Preces Nr. 116026

  Epoxy ST 100

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.12 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 870 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.03 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 200 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.10 g /cm³
  Viskozitāte (25 °C) 600 mPa s

  Gatavā stāvoklī

  Stiepes/lieces izturība 20 N/mm²
  Spiediena izturība 87 N/mm²

  * Epoxy resin mortar 1 : 10 with standard sand

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • Grunts, saķeres slānis, izlīdzināšanas slānis
  • Spiedienizturīgas javas, lietu segumu izgatavošanai
  • Pamata slānis kaisāmajiem segumiem
  • AW_GR_4

  Īpašības

  • Mehāniski izturīgs
  • Ķīmiski izturīgs
  • Laba penetrācijas spēja
  • Bez plastifikatoriem, bez nonilfenola un alkilfenola
  • Pilnībā noreaģētā stāvoklī fizioloģiski nekaitīgs
  • Kā grunts slānis bez kaisīšanas piemērots Remmers PU un EP pārklājumiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Ja to izmanto OS 8 sistēmā, pamatnes adhēzijas stiprībai jābūt vidēji vismaz 2,0 N/mm² (minimālajai individuālajai vērtībai jābūt vismaz 1,5 N/mm²).

    Testa ziņojums par adhēzijas izturību ar atpakaļēju mitruma iekļūšanu saskaņā ar DIN EN 13578 OS 8 sistēmā.

    Pamatnēm jābūt sasniegušām līdzsvara mitruma saturu, un lietošanas laikā tām jābūt aizsargātām arī pret mitruma iedarbību aizmugurē.

    Betonsmaks. 4 M-% mitrums

    Cementa javamaks. 4 M-% mitrums

    Anhidrīta klonsmaks. 0,3 M-% mitrums

    Magnezīta klons2 - 4 M-% Mitrums

    Anhidrīta un magnezīta kloniem obligāti jāizvairās no mitruma iekļūšanas no būvelementiem vai augsnes.

    Principā anhidrīta un magnezīta kloniem ieteicams izmantot ūdens tvaiku caurlaidošas sistēmas.

   • Sagatavošana

    Sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas vai dimanta slīpēšanu tā, lai tiktu izpildītas iepriekš uzskaitītās prasības.

    Ar Remmers PCC sistēmām vai ar Remmers EP javām aizklājiet pamatnē virsmas defektus un caurumus.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 8 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Sacietēšanu var paātrināt, pievienojot ACC H. Apstrādes instrukcijas tam ir pieejamas pēc pieprasījuma!

    Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Impregnēšana / cietināšana

    Atšķaidiet materiālu ar līdz pat 20 M-% šķīdinātāju V 101 un uzklājiet līdz piesātinājumam uz virsmas. Izdaliet, izmantojot piemērotus līdzekļus, piem., gumija slotu, un pēc tam iestrādājiet pamatnē, izmantojot epoksīda rullīti.

    Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.

   • Gruntējums

    Lieciet materiālu bagātīgi uz virsmas. Ar piemērotiem līdzekļiem, piem., ar gumijas slotu, izdaliet un pēc tam atkārtoti pārrullējiet ar epoksīda rullīti tā, lai pamatnes virsmas poras būtu pilnībā piepildītas.

    Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.

   • Izlīdzinošais slānis/raupjuma dziļuma kompensācija

    1 : 1 atbilstoši masas daļām pildīto materiālu klāj uz sagatavotās virsmas, izdala ar piemērotu ķelli un ja nepieciešams pielabo ar adataino veltni

   • Mākslīgo sveķu java

    Līdz 1 : 10 pēc masas daļām pildīto materiālu svaigs-svaigā ievadiet epoksīdu sveķu saķeres slānī, izdaliet un nolīdziniet ar līdzināšanas ķelli.

   • Bāzes slānis uzbērtiem pārklājumiem

    Līdz 1 : 1 pēc masas daļām pildīto materiālu uzklājiet uz sagatavotās virsmas, izdaliet ar piemērotu zoboto ķelli / zoboto skrāpi un nepieciešamības gadījumā pielabojiet ar adatu rulli.

    Joprojām svaigo pamatnes slāni pārkaisa ar ugunī kaltētām kvarca smiltīm.

    Pēc sacietēšanas noņemiet pārpalikumus.

  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Gruntējumam vienmēr jāaizpilda poras! Tas var palielināt patēriņa daudzumus. Var būt nepieciešams otrs gruntējums.

    Minerālo pamatņu dažādās uzsūktspējas dēļ impregnētās virsmas mēdz būt nevienmērīgas. Nav piemērots virsmām ar augstām vizuālā izskata prasībām.

    Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    OS 8 sistēmās jāievēro izpildes instrukcijas.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).