• PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New

  Preces Nr. 667426

  PUR Deco Color

  Krāsas tonis:
  Speciālie krāsu toņi no 10 kg | 6674

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.44 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 8200 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.13 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 2500 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.31 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 4800 mPa s

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_174
  • AW_GR_193

  Īpašības

  • EG_GR_165
  • EG_GR_177
  • Mehāniski izturīgs
  • Statiski plaisu savienojošs
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnei jābūt sausai.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Cementa pamatnēm jāizmanto piemēroti Remmers epoksīda gruntējumi vai epoksīda skrāpējumu špakteles.

    U1_B_84

    Sīkāka informācija ir atrodama attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 75.5 : comp. B 24.5
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 12 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 30 min
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Pārklājums

    Aptuvenie norādītie daudzumi attiecas uz gludām, izlīdzinātām pamatnēm.

    Patēriņš ir atkarīgs no pamatnes, temperatūras, nepieciešamā slāņa biezuma un vizuālajām prasībām.

  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    H_B_168

    H_B_169

    H_B_165

    AB_B_109

    Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

    Virsmas remonts un apstrāde uz esošajām virsmām noved pie redzamas izskata un struktūras maiņas.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    Piemerota pieejai ar transportlīdzekļiem ar gumijas riepām. Nav piemērota slodzēm, ko izraisa transportlīdzekļi ar metāla vai poliamīda riepām, kā arī dinamiskās punkta slodzes.

    H_B_156

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.