• Epoxy Universal
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp B
  • Epoxy Universal
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp B

  Preces Nr. 559211

  Epoxy Universal

  Plaisu pārklāšanas aizsardzības pārklājums

  Krāsas tonis: Pelēks/Grau | 5592
  Krāsas tonis: Pelēks/Grau | 5592
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1,37 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 2000 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1,08 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 5650 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1,30 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 1900 mPa s

  Gatavā stāvoklī

  A 2 (> 0.25 mm)

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • Plaisu pārklāšanas aizsardzības pārklājums dzelzsbetona tvertnēm
  • Pretkorozijas pārklājums tēraudam vai cinkotam tēraudam
  • Pārklājums kūtsmēslu, vircas un skābbarības uzglabāšanas un biogāzes iekārtām, tvertnēm un pārvietojamiem silosiem (AbZ Z-59.17-436)

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Statiski plaisu savienojošs
  • Ķīmiski izturīgs
  • Uzklājams ar suku un izsmidzināms
  • Satur šķīdinātājus
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Gruntētās virsmas līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Strādājot vispārējās būvinspekcijas atļaujas ietvaros, pamatnei jāatbilst vispārējai būvinspekcijas atļaujai. Jāizmanto tur uzskaitītie sistēmas produkti.

   • Sagatavošana

    Sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas vai dimanta slīpēšanu tā, lai tiktu izpildītas iepriekš uzskaitītās prasības.

    Rukuma dobumus un poras pirms pārklāšanas ir jāaizdara ar stabilu materiālu, piemēram, Epoxy MT 100, pievienojot biezinātājus (Add TX).

    Tērauda virsmas jāatbrīvo no rūsas un velmēšanas plāvas, izmantojot, piemēram, smilšu strūklošanu SA 2 1/2.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

    Izstrādei ar bezgaisa smidzinātāju (piem., Storch SL 1100 - virzuļa pumpis) gatavo maisījumu var šķīdināt līdz pat 20 M-% V 103 līdz smidzināšanas visozitātei.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Pot life 60 min
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: vismaz +10 °C līdz maks. +25 °C

   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Epoksīda rullītis, ota, lielā ota vai bezgaisa smidzinātājs (piem., Storch SL 1100 - virzuļa pumpis), piemērota maisīšanas ierīce

   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 103.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši (komp. A) vai vismaz 24 mēneši (komp. B).

  • Patēriņš
   • Atbilstoši atļaujai

  • Lietojuma piemēri
   • Pārklājums

    Novietojiet materiālu uz sagatavotās virsmas un izmantojot piemērotus līdzekļus, piem. epoksīda veltni, vienmērīgi uzklājiet.

    Trīs slāņu uzklāšana ar krāsu maiņu atbilstoši pārbaudes protokolam.

    1,2 kg/m² saistvielas trīs darba cēlienos

  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Nav piemērots biežai vai ilgstošai termiskai slodzei > 60 °C.

    Nedrīkst pārsniegt maks. uzklāšanas daudzumu 0,40 kg/m2 katrā darba solī, lai izvairītos no starpslāņu saķeres problēmām.

    Virsmas remonts un apstrāde uz esošajām virsmām noved pie redzamas izskata un struktūras maiņas.

    Stipra abrazīva slodze rada paaugstinātu nodilumu.

    Piemerota pieejai ar transportlīdzekļiem ar gumijas riepām. Nav piemērota slodzēm, ko izraisa transportlīdzekļi ar metāla vai poliamīda riepām, kā arī dinamiskās punkta slodzes.

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).