• QP 100
 • QP 100
  • QP 100
  • QP 100

  Preces Nr. 689002

  QP 100

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.1 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 995 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.3 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 425 mPa s

  C komponents

  Blīvums (20 °C) 1.0 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) < 1 mPa s

  Maisījums (3K)

  Blīvums (20 °C) 1.2 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 545 mPa s

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors indoors
  • Pamata slānis kaisāmajiem segumiem
  • Spiedienizturīgas javas, lietu segumu izgatavošanai

  Īpašības

  • EG_GR_8
  • Mehāniski izturīgs
  • EG_GR_189
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    U1_B_103

    U1_B_96

    U1_B_62

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 6.0 : comp. B 3.9 : comp. C 0.1
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    ZBK_B_54

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 3 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 30 min
   • Augstākas temperatūras saīsina, zemākas temperatūras, īpaši saistībā ar augstu mitruma līmeni, parasti pagarina norādītos laikus.

    VA_B_33

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Lietojuma piemēri
   • Izlīdzinošais slānis/raupjuma dziļuma kompensācija

    1 : 1 atbilstoši masas daļām pildīto materiālu klāj uz sagatavotās virsmas, izdala ar piemērotu ķelli un ja nepieciešams pielabo ar adataino veltni

   • Mākslīgo sveķu java

    Līdz 1 : 10 pēc masas daļām pildīto materiālu svaigs-svaigā ievadiet epoksīdu sveķu saķeres slānī, izdaliet un nolīdziniet ar līdzināšanas ķelli.

   • Bāzes slānis uzbērtiem pārklājumiem
   • Fiksācija pārslu klājumiem
   • Nobeiguma hermetizācija
  • Vispārīgas norādes
   • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Izmantojiet pietiekami zinošu personālu, lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku virsmu.

    Nevienmērīgas uzklāšanas metodes, spēcīgs caurvējš un lielas temperatūras atšķirības uz virsmas var radīt nevienmērīgu virsmas izskatu atšķirīgu spīduma līmeņa dēļ.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    H_B_108

    H_B_109

    H_B_174

    H_B_175

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai profesionāliem lietotājiem.

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.