• QP Primer Cat

  Preces Nr. 693181

  QP Primer Cat

  Paātrinātājs priekš QP Primer

  Produkta specifikācijas

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_221

  Īpašības

  • EG_GR_124
  • Izstrāde
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 6 months
   • Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā un nesalaužamā vietā vismaz 6 mēnešus.

  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.