• Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color

  Preces Nr. 698725

  Epoxy OS Color

  Krāsas tonis: Logu pelēks/Fenstergrau | 6987
  Krāsas tonis: Logu pelēks/Fenstergrau | 6987
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.6 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 3900 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.1 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 340 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.5 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 1600 mPa s

  Gatavā stāvoklī

  Stiepes/lieces izturība > 16 N/mm²
  Spiediena izturība > 46 N/mm²
  Shore D pēc 28 dienām > 78

  * Epoxy resin mortar 1 : 10 with standard sand

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_31
  • AW_GR_32
  • AW_GR_40

  Īpašības

  • Mehāniski izturīgs
  • Ķīmiski izturīgs
  • Var braukt ar rokas palešu ratiņiem un rūpniecības kravas automašīnām
  • EG_GR_120
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Gruntētās virsmas līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Obligāti jāizmanto Remmers Epoxy gruntis vai Epoxy grunts špaktele.

    Sīkāka informācija ir atrodama attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 82 : comp. B 18
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min   • TemperatūraVar staigāt pēc
    +8 °C48 stundām
    +12 °C 30 stundām
    +20 °C16 stundām

    Sacietēšanu var paātrināt, pievienojot ACC H. Apstrādes instrukcijas tam ir pieejamas pēc pieprasījuma!

    Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši (komp. A) vai vismaz 24 mēneši (komp. B).

  • Lietojuma piemēri
   • Pārklājums

    Novietojiet materiālu uz sagatavotās virsmas un izmantojiet piemērotus līdzekļus, piem. zobveida špakteļlāpstiņu vai rakeli.

    Patēriņš ir atkarīgs no pamatnes, temperatūras, nepieciešamā slāņa biezuma un vizuālajām prasībām.

   • Aizpildīts pārklājums
   • Bāzes slānis uzbērtiem pārklājumiem

    Joprojām svaigo pamatnes slāni pārkaisa ar ugunī kaltētām kvarca smiltīm.

    Pēc sacietēšanas noņemiet pārpalikumus.

   • Nobeiguma hermetizācija
  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Pieredze rāda, ka vāji necaurspīdīgām krāsām (piemēram, dzeltenai, sarkanai vai oranžai ...) ir lazējošs efekts. Tas ir jāņem vērā, izvēloties un saliekot sistēmu.

    Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

    Maisījumu uzklāšana ar iegrieztu špakteļlāpstiņu /rakeli. Apstrādājot ar izlīdzinošo špakteļlāpstiņu /tērauda ēveli, "ķelles sitieni" var palikt redzami.

    Īpašas krāsas, mazs slāņu biezums, citas smilšu frakcijas, kā arī zemāka temperatūra var samazināt materiāla piepildāmību un, iespējams, pasliktināt tā izskatu.

    Virsmas remonts un apstrāde uz esošajām virsmām noved pie redzamas izskata un struktūras maiņas.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    Transportlīdzekļi ar metāla un poliamīda riepām, kā arī dinamiska punktveida slodze var palielināt nodilumu.

     

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).