Preces Nr. 27003125

  Silīcija smiltis 0,8-1,2

  Variants
  270031 | Kvarca smiltis 0,8-1,2 mm
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_81

  Īpašības

  • EG_GR_72
  • EG_GR_73
  • EG_GR_113
  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Sausai uzglabāšanai neierobežoti.

  • Lietojuma piemēri
   • Pakaišu materiāls

    Pēc sacietēšanas noņemiet pārpalikumus.

  • Vispārīgas norādes
   • Maks. pildījuma pakāpe ir atkarīga no izmantotās saistvielas, slāņa biezuma un vietas apstākļiem.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.