• Induline LW-718 WF
 • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF

  Preces Nr. 266820

  Induline LW-718 WF

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 2668
  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 2668
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Acrylate system
  Blīvums (20 °C) Approx. 1.08 g/cm³
  Smarža Characteristic

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and wood not directly exposed to weather
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koksne iekštelpās
  • AW_HK_12
  • AW_HK_18
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru un ierobežoti saglabā izmēru
  • AW_HK_13
  • Sienu un griestu apšuvumi
  • AW_HK_14
  • Veikalu un izstāžu būvniecība
  • AW_HK_15
  • AW_HK_16
  • AW_HK_17

  Īpašības

  • Water-based
  • EG_HK_17
  • EG_HB_9
  • EG_HK_18
  • Ātri nožūst: 2 pārklājumi vienā dienā
  • Uz ūdens bāzes: bez smakas, darba instrumentus var tīrīt ar ūdeni
  • EG_HK_54
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

   • Sagatavošana

    U2_HK_3

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Stir before use
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Krāsošana, izsmidzināšana.

    Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 2,0 - 2,5 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2,0-3,0 bar.

    VA1_D_31

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.

    VA1_HK_11

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Apstrādātās daļas jāaizsargā no lietus vai mitruma (slēgtas telpas, apsegtas ēkas utt.), un tās nedrīkst pakļaut laikapstākļiem.

   • Žūšana

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

    Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • H_HK_9

    H_HK_10

    Kopšana un atjaunošana:

    H_HK_8

    H_HK_12

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.