• VZ MB

  Preces Nr. 300501

  VZ MB

  Produkta specifikācijas

  Clear liquid
  Blīvums (20 °C) Approx. 1.02 g/cm³
  Konsistence Fluid

  Minētās vērtības ir tipiskas produkta īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_MB_1

  Īpašības

  • EG_MB_1
  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • VA1_MB_5

    VA1_MB_3

    VA1_MB_7

    VA1_MB_4

     

  • Uzglabāšana / uzglabāšanas ilgums
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • BX_LG_13

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

  • Utilizācijas norāde
   • Lielākas produkta atliekas jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi jānodod depozīta sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība / noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.