• WP DS Level

  Preces Nr. 042625

  WP DS Levell

  Hidroizolācijas špaktele ar augstu noturību pret sulfātiem

  Produkta specifikācijas

  Spiediena izturība (28 d) Apm. 20 N/mm²
  Svaigas javas blīvums Apm. 1,9 kg/l
  Konsistence Špaktelēšanai gatava
  Ūdens prasība 14-15 % atbilst 3,5-3,8 l/25 kg
  Ūdens absorbcijas koeficients w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Bojātu vietu hermētiska labošana
  • Šuvju un virsmu špaktele
  • Hidroziolācijas savienojumu izveidošana
  • AW_M_187

  Īpašības

  • Zema spriedze un sacietēšana bez plaisām
  • Ļoti laba saķere ar pamatni
  • Slāņa biezums, viens slānis 50 mm
  • Augsta sulfāta pretestība un zems efektīvs sārmu saturs (SR/NA)
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

   • Sagatavošana

    VA1_M_150

    Nokasīt sliktas šuves min. 2 cm dziļi.

    VA1_M_151

    AW_M_678

    Gruntējiet absorbējošās minerālu virsmas ar Kiesol MB.

    AW_M_677

    U2_BI_6

    Saķeres tilts

    U2_BI_18

    Turpmākie darbi vienmēr jāveic pēc principa svaigs uz svaiga.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C

   • VA1_M_152

    VA1_M_153

     

    Bojātu un izbirušu vietu labošana

    Uzklājiet špaktelēšanai gatavo produktu svaigajā saķeres tiltā, ja nepieciešams vairākos slāņos.

    Viena slāņa biezums < 50 mm

    Nākamais slānis tiek uzklāts, tiklīdz iepriekšējo slāni vairs nevar sabojāt.

     

  • Izstrādes norādes
   • Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

    Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.

    VA2_M_30

    VA2_M_31

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
   • Maisīšanas instrumenti, ķelle, izlīdzināšanas ķelle, rīvdēlis, šuvju ķelle

   • Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

  • Patēriņš
   • 1.7 kg / mm thick layer / m²
   • Slāņa biezums apm. 1,7 kg/m²/mm
    Apm. 1,7 kg/m kā hermetizējošs savienojums

  • Vispārīgas norādes
   • Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

    Var saturēt pirītu (dzelzs sulfīds).

    Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

    Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Ievērojiet "Vadlīnijas par būvelementu hidroizolācijas plānošanu un veikšanu, izmantojot minerālu hidroizolāciju" (Vācijas Būvniecības ķīmija), kā arī WTA datu lapu "Būvelementu, kas saskaras ar zemi, vēlāka hidroizolācija".

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.