• PUR IF-235 Sealing Filler

  Preces Nr. 321805

  PUR IF-235-Isolierfüller

  Krāsas tonis: Balts/Weiß | 3218
  Krāsas tonis: Balts/Weiß | 3218
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Polyacrylate resin
  Blīvums (20 °C) Approx. 1.3 g/cm³
  Smarža Typical

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Necaurspīdīgu pigmentētu laku sagatavošana
  • Masīvkoks un koksnes materiāli
  • Augstas kvalitātes mēbeles
  • Mitrās telpās (virtuve un vannas istaba)

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Apstrādei arī uz vertikālām virsmām
  • EG_HB_104
  • EG_HB_114
  • EG_HB_16
  • Ātri žūstoša un ar labu slīpēšanas spēju
  • EG_HB_174
  • EG_HB_173
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes mitrums: 8-12 %

    Kokšķiedras plates: Tilpuma blīvums> = 700 kg / m³

    VA2_HB_13

   • Sagatavošana

    Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

    Noņemiet sveķu kabatas.

    Plates slīpēšanau veikt ar 180 - 320.

    Kosnes slīpēšanu veikt ar P 100 - 180.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Izsmidzināšana.

    Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 2,0 - 2,5 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2,0-3,0 bar.

    VA1_IDL_46

    VA1_IDL_63

    Pēc žūšanas veiciet starpposma slīpēšanu ar P 240 - 320.

    Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 1.5 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    Laika posms, kurā produktu var lakot bez slīpēšanas, ir pamatots ar specifikāciju "pārstrādājams" (žūšanas laiks). Pēc šī laika posma beigām virsma ir jānoslīpē un jānoslauka tieši pirms turpmāka darba.

    Iesaiņojot gatavās lakotās koka detaļas, izmantojiet gaisa caurlaidīgus materiālus.

   • Žūšana

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • GR_AAF_1

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

    Darba instrumentu tīrīšana ar mazgāšanas atšķaidītāju WV-891 vai ar atšķaidītāju V-890.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapa.

    H_HB_38

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.