Preces Nr. 200520

  PUR SL-210-Schichtlack

  Krāsas tonis: PUR SL-210-Schichtlack | 2005

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Polyacrylate resin
  Blīvums (20 °C) Approx. 0.94 g/cm³
  Smarža Typical

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Gruntējums un gala pārklājums
  • Slimnīcas un prakses
  • Skolas, bērnudārzi un aprūpes iestādes
  • Augstas kvalitātes mēbeles
  • Virtuves un vannas istabas mēbeles
  • Kuģu interjeri
  • Veikalu un izstāžu būvniecība
  • Masīvkoks un finieris
  • Krāsainu laku pārklājums (izturīgums pret gredzena skrāpjējumiem/spīduma līmenis)

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Ātri žūstošs
  • Laba slīpēšanas spēja
  • Labas izplūduma īpašības
  • Ļoti laba izturība pret ķīmiskām vielām
  • Gaismizturīgs
  • EG_HB_175
  • EG_HB_173
  • Nesatur aromātiskas vielas
  • Nav citotoksisks (nebojā šūnas)
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes mitrums: 8 - 12 %

   • Sagatavošana

    Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

    Kosnes slīpēšanu veikt ar P 100 - 180.

    Ja vēlaties krāsu, krāsojiet pamatni ar Aqua KB-004, Aqua BB-007 vai Aqua PB-006.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Izsmidzināšana.

    Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-3 bar.

    Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens:
    80 - 120 bar.

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.

    Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas (P 240 - 320) veiciet ar produktu otro darbības soli.

    Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    Lakojot krāsainas lakas virsmas, ja nepieciešams, produktam pievieno maks. 10% krāsu lakas, lai neitralizētu krāsas lakas krāsas maiņu (uz spilgtuma ass).

    Laika posms, kurā produktu var lakot bez slīpēšanas, ir pamatots ar specifikāciju "pārstrādājams" (žūšanas laiks). Pēc šī laika posma beigām virsma ir jānoslīpē un jānoslauka tieši pirms turpmāka darba.

    Iesaiņojot gatavās lakotās koka detaļas, izmantojiet gaisa caurlaidīgus materiālus.

    VA1_HB_105

   • Žūšana

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • GR_AAF_1

    Darba instrumentu tīrīšana ar mazgāšanas atšķaidītāju WV-891 vai ar atšķaidītāju V-890.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:

    šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

    Lai saglabātu virsmas vērtību, mēs iesakām regulāru tīrīšanu un kopšanu ar kokvilnas audumu bez plūksnām. Lūdzu, izmantojiet kopšanas līdzekļus, kas nesatur šķīdinātājus un silikonu.

    Nelielus mehāniskus bojājumus, ja nepieciešams, var novērst ar Remmers remonta komplektu.

    Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapa.

    H_HB_33

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.