• OB-008 Oil Stain

  Preces Nr. 279201

  OB-008-Ölbeize

  Krāsas tonis: Melnkoks/Ebenholz (RC-790) | 2792
  Krāsas tonis: Melnkoks/Ebenholz (RC-790) | 2792
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Linseed oil/natural resin
  Blīvums (20 °C) Approx. 0.82 g/m³

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • for stairs
  • for wood floors
  • for interior doors
  • for furniture
  • For professional users only
  • AW_HB_45
  • AW_HB_46

  Īpašības

  • Solvent-based
  • EG_HB_53
  • Ilgs atvērts laiks nesaraujamai apstrādei (lielās platībās)
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes mitrums: 8 - 12 %

   • Sagatavošana

    Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.

    Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

    Kosnes slīpēšanu veikt ar P 80 - 150.

    Jo rupjākā ir koksnes slīpēšana, jo intensīvāka krāsu shēma ir pigmentu krāsošanas variantos.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller / Filling knife
   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Uzklāšana ar veltnīti, otu, lāpstiņu, padu

    Noņemiet lieko materiālu ar nešķeltu kokvilnas drānu katrā darba procesā apt. pēc 20 - 30 minūtēm.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046)

    Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai kodināšanas šķīdumiem vienā un tajā pašā darba vietā; savāciet piesārņotos tekstilizstrādājumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbu, putekļu savākšanas tvertnes) ugunsdrošos atkritumu konteineros un iznīciniet tos ugunsdrošā veidā (zem ūdens).

   • Žūšana

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Filling knife
   • GR_F5_1

    Tīrīt instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar atšķaidījumu V 101.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • H_HB_45

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.