• Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Preces Nr. 325684

  Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  LANG_VARIANTE
  3256 | Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) Approx. 1.01 g/cm³

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • For professional users only
  • AW_HB_58
  • AW_HB_59
  • AW_HB_60
  • AW_HB_87
  • Atlasītajās 1K-Aqua-lakās

  Īpašības

  • Water-based
  • EG_HB_142
  • EG_HB_58
  • EG_HB_143
  • EG_HB_60
  • EG_HB_75
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

  • Izstrāde
   • Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.